NS: Kasni novac organizacijama mladih

29 Oct 2015

Među dobitnicima sredstava član gradskog Saveta

Raspodela novca novosadskim organizacijama koje se bave mladima kasni više od šest meseci, što zna?i da je organizacijama ostalo svega dva meseca da realizuju projekte, jer novac moraju do utroše do kraja godine, objavila je danas Radio-televizija Vojvodine.

Dodela novca organizacijama koje se bave mladima završena je nedavno, ta?nije 20. oktobra kada je objavljen rezultat konkursa kojim je 72 udruženja raspodeljeno 20 miliona dinara iz gradskog budžeta. To zna?i da je organizacijama ostalo svega dva meseca da realizuju projekte, jer novac moraju do utroše do kraja godine. U Gradu objašnjavaju da se sa konkursom kasnilo, jer je prioritet bilo apliciranje Novog Sada za evropsku prestonicu mladih. Za to je bilo potrebno 15 miliona dinara, ali kako taj novac nije bio predvi?en budžetom, Grad je odlu?io da ga obezbedi iz sredstava namenjenih konkursu za udruženja koja se bave mladima. Zbog toga, umesto da novac dobiju na prole?e, ta udruženja su tek 20. oktobra saznala da li se uopšte nalaze na spisku onih kojima je novac odobren.

“Verujem da mnoge organizacije ne?e mo?i da ostvare ono što su planirale, a time su odmah ošte?eni mladi koji ne?e mo?i da dobiju edukacije, ne?e mo?i da u?estvuju na nekim doga?ajima, ne?e mo?i da se razvijaju, na kraju ne?emo mo?i da zabeležimo neke korake ka napred ako vi ostavite samo dva meseca za realizaciju nekih ciljeva za koje je predvi?eno da traju godinu dana po samom lokalnom akcionom planu”, kaže Slavica Ranisavljev iz Udruženja mladih za društveni aktivizam.

Konkurisanje grada za evropsku omladinsku prestonicu 2018., bio je prioritet koji se isplatio, jer se Novi Sad našao me?u prvih pet kandidata, navodi ?lan Gradskog ve?a zadužen za sport i omladinu, Predrag Svilar. On kaže da udruženja ne treba da brine kratak rok koji im je preostao za realizaciju projekata, dodaju?i da ?e im novac, ukoliko ga ne potroše do kraja godine, biti nadokna?en.

“Gleda?emo da taj iznos koji nije uspešno opravdan ili koji nije mogao da se potroši, dodelimo svim tim organizacijama u 2016. godini i da pove?amo ukupnu masu sredstava za omladinu u 2016. godini , da bi uspešno sproveli onda u slede?oj godini sve te projekte”, navodi Predrag Svilar, ?lan Gradskog ve?a za omladinu i sport.

Me?u 72 udruženja koja su dobila novac, nalaze se i ona o kojima osim u APR-u, nema nikakvih informacija na internetu. Za Slavicu Ranisavljev ?udno je to što neke organizacije nemaju nikakvu internet prezentaciju ili nalog na nekoj od društvenih mreža, što je o?ekivano za organizacije koje se bave problemima mladih.

“Nekako ceo taj proces iz mnogo razloga nije izgledao onako kako bi trebalo da izgleda”, dodaje ona.

Svilar kaže da nije isklju?eno da se me?u ?lanovima udruženja koja su dobila novac nalaze i politi?ki aktivisti, ali da su u pitanju ?lanovi i vladaju?ih i opozicionih stranaka.

“Što se mene li?no ti?e i stava komisije, to ako je neko ?lan politi?ke organizacije ne sme da bude razlog ni da dobije sredstva, ni da bude odbijen niti ukoliko je ?lan vladaju?e ili opozicione stranke da to bude kriterijum”, navodi on.

Me?u dobitnicima sredstava, nalazi se i udruženje gra?ana “Institut za bezbednost u saobra?aju”, na ?ijem ?elu je Slaven Manovi?, ?lan gradskog Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobra?aja na putevima Novog Sada. On je u telefonskom razgovoru za RTV rekao da ne postoji sukob interesa zbog toga što je njegovo udruženje dobilo 200 hiljada dinara, jer je on savetodavni ?lan, te da nije pla?en iz gradskog budžeta.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!