NS: Hoće državu u državi

19 Sep 2008

Nova

Nova Srbija saopštila je da je predlog novog statuta Vojvodine u suprotnosti s Ustavom Srbije i da ima za cilj „stvaranje države u državi“. Podse?aju?i na to da novi statut Vojvodine, koji je predložila Demokratska stranka, predvi?a da Izvršno ve?e Vojvodine promeni ime u vladu Vojvodine i pravo da Skupština Vojvodine donosi zakone, Nova Srbija ocenuje da se time „direktno krši Ustav i politi?ki destabilizuje Srbija“. Stranka isti?e da su ovlaš?enja Vojvodine precizno i jasno definisana Ustavom Srbije, a da predlog novog statuta zna?i „direktno i nedvosmisleno vra?anje na Ustav SFRJ iz 1974. godine“. Istaknuto je da po novom statutu Skupština Vojvodine dobija pravo da ure?uje pitanja od republi?kog zna?aja, da predlaže mrežu sudova na svojoj teritoriji i da osniva svoja predstavništva u inostranstvu, što je, tvrdi NS, direktno u suprotnosti s Ustavom Srbije.
„Stvaranje funkcionalne autonomije Vojvodine kao i dalja decentralizacija Srbije samo su izgovor za ostvarivanje autonomaških i separatisti?kih ciljeva Lige socijaldemokrata Vojvodine, kao predizbornog obe?anja Demokratske stranke“, navodi NS. Ta stranka isti?e da predlog statuta Vojvodine predstavlja stvaranje države u državi, da se mora povu?i i da ne sme biti predmet rasprave u Skupštini Vojvodine. „Više je nego jasno da na ovaj na?in DS nastavlja svoju politiku diskontinuiteta i odri?e se državnih i nacionalnih interesa Srbije, odre?enih u vreme Vlade Vojislava Koštunice, stvaraju?i nova žarišta po modelu Kosova i Metohije, pre?utnim priznavanjem Misije Euleks“, navodi se u saopštenju NS-a.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!