Novosadske muzičke svečanosti – Zvuci koji se čuju četiri decenije

16 Apr 2015

Ovogodišnji NOMUS, koji se održava od 21. do 28. aprila, zavidnu, četiri decenije dugu tradiciju obeležiće osmodnevnim muzičkim praznikom

Na radost publike, muzi?kih poslenika i autorskih timova, a na diku glavnog grada Vojvodine, zvuci sa najzna?ajnijeg muzi?kog festivala umetni?ke muzike u našoj zemlji, a i doga?aja ozna?enog na me?unarodnoj muzi?koj mapi – Novosadskih muzi?kih sve?anosti ( NOMUS) – ?u?e se ovog aprila u Novom Sadu ?etrdeseti put!

Ovogodišnji NOMUS, koji se održava od 21. do 28. aprila u organizaciji Muzi?ke omladine Novog Sada, zavidnu, ?etiri decenije dugu tradiciju obeleži?e osmodnevnim muzi?kim praznikom, koji ?e obojiti ne samo vrhunski umetnici sa naših prostora i inostranstva, ve? i najrazli?itiji muzi?ki izrazi i sadržaji, velike žanrovske razli?itosti, iskoraci – od orkestarskog i kamernog muziciranja do mjuzikla, baleta, cirkuske predstave…

Organizatori se ponose upravo ovakvom repertoarskom fleksibilnoš?u – nomusovska ponuda je ?etiri decenije stalno nadogra?ivana novim i drug??ijim s?drž?jima, što je sasvim sigurno doprinelo o?uvanju festivala. Mnogi koncerti uk?zuju n? fluidne gr?nice izme?u stilov? u kojima se klasi?na muzika meša s džez, etno, vorld, pa ?ak i pop zvukom i, posebno, uvo?enje muzi?ko-scenskih formi poput baleta i mjuzikla, sve do specifi?ne multimedijalne predstave, u formi savremenog cirkusa, ove godine donosi ma?arska trupa „Recirkel“.

NOMUS, u utorak 21. aprila u 20 sati u novosadskoj Sinagogi, po?inje koncertom Festivalskog orkestra NOMUS, koji je formiran posebno za ovu sve?arsku priliku, a ?ine ga najbolji vojvo?anski muzi?ari. Dirigent i solista je Lars Vogt, klavir (Nema?ka), za koga je maestro Simon Rattle rekao:“ Vogt je jedan od naj?udesnijih umetnika me?u svim generacijama današnjice, s kojim sam imao prilike da sara?ujem.” Na sve?anom otvaranju sluša?emo muziku Betovena, Mocarta i Bramsa.

U sredu, 22. aprila u 19 sati u Novosadskom pozorištu (Ujvideki Szinhaz) premijerno ?e biti izveden mjuzikl “Bu?enje prole?a” Frank Wedekind,- Duncan Sheik – Steven Sater, režija i scenografija Zoltán PUSKÁS, kostimograf: Andrea LEDENYÁK, k.g., dramaturg: Róbert LÉNÁRD, koreograf: Ildikó GYENES, k.g., muzi?ki materijal: Dávid KLEMM, korepetitor: Ágota K. VITKAY, muzika: Mihajlo OKLOBDŽIJA, gitara Igor KONECKY, bas gitara Dávid KLEMM, klavijatura – Nenad KOJI?, bubnjevi.

Pod nazivom Sjaj orkestra – koncertantna simfonija, u ?etvrtak 23. Aprila u 20 sati u Sinagogi Beogradska Filharmonija pod dirigentskom palicom Eiji OUE (Japan / Nema?ka) izveš?e dela: G. MAHLER: Blumine, S. PROKOFJEV: Simfonija kon?ertante e-mol, op.125, A.DVO?ÁK: Simfonija br.8, G-dur, op.88. Solista je Marc COPPEY, violon?elo (Francuska).

Prokleta avlijaU petak 24. aprila u 20 sati na sceni “Jovan ?or?evi?” Srpskog narodnog pozorišta pred publikom ?e biti plesna predstava po motivima romana Ive Andri?a “Prokleta avlija”/ THE DAMNED YARD, koprodukcija: Narodno pozorište u Beogradu, Festival Grad Teatar (Budva, Crna Gora).
Muziku je komponovao Zoran ERI?, koncept, režiju i scenografiju potpisuje Nebojša BRADI?, koreografiju: Dana RUTTENBERG, a asistent koreografa je Marija JANKOVI?-ŠEHOVI?.
Kostime je dizajnirala Tamara BUŠKOVI?, a tehni?ka realizacija je Milene RADOVANOVI?. Kreatori, izvo?a?i: Milica JEVI?, Nikola TOMAŠEVI?, Tijana ŠEBEZ, ?edomir RADONJI?, Nebojša GROMILI?, Nemanja NAUMOSKI, Luka LUKI?, Igor NAUMOSKI. Premijera ove plesne predstave, u produkciji Nacionalne fondacije za igru Aje Jung bila je 2014. godine, Budva Grad Teatar.

Na sceni “Jovan ?or?evi?” Srpskog narodnog pozorišta u subotu 25. aprila u 20 sati po?inje program Kaleidoskop veština: cirkus kao “nova” umetni?ka forma: Night Circus, RECIRQUEL (Ma?arska),Contemporary Circus Company. Scenario, koreografija, režija: Bence VÁGI, muzika: Péter SÁRIK. Artisti: Ákos BIRITZ, László FARKAS, Richárd HERCZEG, Renátó ILLÉS , Olívia KAPITÁNY, Leonetta LAKATOS , Áron PINTÉR, Zsanett VERESS, Csilla WITTMANN. Judit CZIGÁNY, narrator.

MuzsikasOrkestar iz Ma?arske MUZSIKÁS predstavi?e nam druga?ijeg Bartoka isto ve?e (u subotu 25. Aprila) u 22 sata u Sinagogi. Izvo?a?i su: Mihály SIPOS, violina, citra, vocal; László PORTELEKI, violina, koboz, vocal; Péter ÉRI, viola, mandolina, flauta, vocal; Dániel HAMAR, bass, gardon, vocal. Specijalni gosti: Mária PETRÁS, vokal (Moldavija) – Jen? JANDÓ, klavir.

“Majstori svetskog izvo?aštva – ?ar invencije” naziv je koncerta koji sledi u nedelju 26. aprila u 20 sati u Sinagogi. Emmanuel PAHUD, flauta; Paul MEYER, klarinet & GUDA?I BERLINSKE FILHARMONIJE: Daishin KASHIMOTO, violina; Maja AVRAMOVI?, violin; Joaquín Riquelme GARCIA, viola i Stephan KONCZ, violon?elo izveš?e program: G. ROSSINI: Sonata za dve violine, violu i violon?elo br.2, A-dur; W. A. MOZART: Kvartet za flautu, violinu, violu i violon?elo br.2, G-dur, K.285a; W. A. MOZART: Kvartet za flautu, violinu, violu i violon?elo D-dur, K.285.

U ponedeljak 27. aprila u 20 sati u Sinagogi u okviru programa “Sjaj orkestra – haos ili kosmos?” nastupa
VOJVO?ANSKI SIMFONIJSKI ORKESTAR pod dirigenstkom palicom Berislava SKENDEROVI?A.
Solisti: Nebojša Jovan ŽIVKOVI?, udaraljke (Srbija/Nema?ka) i Irena MANOLOVA, udaraljke (Bugarska/Holandija). Program: N. J. ŽIVKOVI?: Obsesiones, koncert za udaraljke i simfonijski orkestar; G. HOLST: Planete, op.32 (1914-1916).

vienna chamber orchestraNOMUS ?e zatvoriti VIENNA CHAMBER ORCHESTRA (Austrija). Umetni?ko vo?stvo i solista: Stefan VLADAR, klavir. Program: K. GOLDMARK: Stav iz Guda?kog kvinteta Andante con moto (aranžman za guda?ki orkestar); W. A. MOZART: Koncert za klavir i orkestar br.12, A-dur, K 414; J. BRAHMS: Guda?ki sekstet D-dur, op.18 (aranžman za guda?ki orkestar).

Umetnicki direktor festivala NOMUS je muzi?ka kriti?arka Marija Adamov, glavni i odgovorni urednik Milan Radulovi?, a ?uveni Becki kamerni orkestar (osnovan 1946. godine) predstavi?e se publici uz podršku sponzora Unikredit banke. Grad Novi Sad je pokrovitelj manifestacije od osnivanja festivala…

Antun Eberst tvorac NOMUSA

U j?nu?ru 2015. NOMUS je oven?an n?gr?dom ugledne revije “Muzik? kl?sik?” u k?tegoriji MUZI?KI FESTIVAL u 2014. Nomus je ?l?n Asocij?cije me?un?rodnih festiv?l? izvo???kih umetnosti Srbije (SEFA) i ?l?n u S?vezu evropskih festiv?l? (EFA). Ministarstvo kulture Republike Srbije proglasio je 2009. godine Novos?dske muzi?ke sve??nosti z? doga?aj od n?cion?lnog zn???j?…

Nomus je nastao 1975. godine, po ideji našeg ist?knutog kulturnog poslenik? Anton? Eberst?. Prvih šest godin? festival se odvij?o u okrilju R?dio Novog S?d? i ve? tada je izr?st?o u cenjenu umetni?ku manifestaciju, na kojoj su predstavljana tada n?juspešnij? ostv?renj? jugoslovenskih interpret?tor? i kompozitor?. Nakon toga organizaciju festivala preuzima Muzi?ka omladina Novog Sada. Iz nacionalne, festival prerasta u manifestaciju me?unarodnog zna?aja i ubrzo zauzima mesto na svetskom koncertnom podijumu zahvaljuju?i brižljivom odabiru programa u izvo?enju vrhunskih ansambala i solista.

(Branislava Opranovi?, Autonomija)

Podelite ovu stranicu!