Novosadska novinarska škola: Dominacija Vučića na televizijama

30 Mar 2017

Na RTV Vučić ubedljivo dominantan, a jedini grafikon na kojem opozicioni kandidat ima vodeću poziciju je Dnevnik RTV na mađarskom jeziku, a gde je najvše prostora dobio Saša Janković

Monitoring predizborne kampanje u medijima u Srbiji 2017. godine, koji od 1. februara sprovodi Novosadska novinarska škola, pokazao je da je u više medija u ovom izbornom ciklusu dominirao kandidat Srpske napredne stranke (SNS) za predsednika Aleksadar Vu?i?.

Monitoring je obuhvatio centralne informativne emisije Radio-televizije Srbije (RTS), Vojvodine (RTV), televizije Pink i N1, a posmatrane su uglavnom dužine izjava predsedni?kih kandidata u sekundama.

Rezultati monitoringa za RTS od 9. do 29. marta, pokazali su da svi kandidati, osim Aleksandra Vu?i?a koji dominira, imali ujedna?enu zastupljenost, dok je kandidat Luka Maksimovi? (Ljubiša Beli Preleta?evi?) dobio najmanju vidljivost.

Sli?na situacija je u tom periodu zabeležena i na RTV, gde je Vu?i? ubedljivo dominantan i to na osnovu obe funkcije koje je imao u kampanji (predsedni?ki kandidat i premijer), a jedini grafikon na kojem opozicioni kandidat ima vode?u poziciju je Dnevnik RTV na ma?arskom jeziku, a gde je najvše prostora dobio Saša Jankovi?.

Analiza Nacionalnog dnevnika televizije Pink, pokazala je da je Vu?i? dobio više od 17.000 sekundi, naspram drugog po redu Vojislava Šešelja sa 65 sekundi, a u poslednje dve nedelje kampanje niko osim Vu?i?a nije imao direktnu izjavu u tom dnevniku.

Jedina televizija koja je imala gotovo ravnomerno zastupljene sve kandidate je televizije N1, ali je i na ovoj televiziji više od 1.300 sekundi dobio kandidat Vu?i?, dok je slede?i po zastupljenosti Jankovi?.

“Kada bi smo posmatrali televizijske sekunde kao glasove bira?a, najviše šanse za drugi krug na RTS imali bi Jankovi?, Jeremi? i Radulovi?, na RTV-u Šešelj, a na Pinku ne bi bilo drugog kruga, ve? bi Vu?i? osvojio 99,6 odsto glasova”, rekao je istraživa? NNŠ Stefan Janji?.

Istraživanje je pokazalo i da je zahvaljuju?i kampanji pove?ana vidljivost Lige socijaldemokrata Vojvodine i pokreta Dosta je bilo, nakon što su lideri tih stranaka odlu?ili da se kandidauju na predstoje?im izborima.

Istraživa?ica CRTA-e Tamara Skroza, koja se bavila analizom naslovnih strana štampanih medija u kampanji, kazala je da od 15. februara pra?eno osam listova i 330 naslovnih strana, a od njih je ?ak 72 odsto imalo prikazane politi?are i odnosile su se direktno ili indirektno na izbore.

Kako je navela Skroza, od 239 naslovnica koje su se odnosile na izbore, Vu?i? je kao dominantna ili manje diominantna li?nost prikazan na 147 naslovnica.

Istraživa?ica BIRODI Snežana ?api? kazala je da je u njihovu analizu uklju?eno šest televizija sa nacionalnom frekvencijom, a izme?u ostalog kampanju su razdvojili na predsedni?ku i “funcionersku”.

“U prve tri nedelje kampanje, imamo Vu?i?a koji kao premijer dobija impozantnu cifru od više od 25.000 sekundi kao premijer, i dodatnih 13.500 sekundi kao kandidat”, objasnila je ?api?.

Predstavnica Pokreta Podrži RTV Maja Le?enac, kazala je da je taj pokret sproveo kvalitativnu analizu, i na osnovu zakona i pravilnika, a uz pomo? gra?ana koji su se pridružili akciji, podnosio prijave Regulatornom telu za elektronske medije o nepravilnostima u izveštavanju.

“Podneli smo prijave REM-u na rad RTV u kampanji, koji je pokazao nebalansirano, navija?ko izveštavanje, apsolutnu favorizaciju Vu?i?a, kršenje kodeksa i svih zakona i pravilnika, a taj medij se oglušio i na pozive da ima obavezu da omogu?i gra?anima da na osnovu kvalitetnih informacija donesu svoju odluku o glasu”, kazala je Le?enac.

Dodala je da nisu istinite tvrdnje predstavnika REM da im je stiglo svega “tri prijave” gra?ana po kojima su dužni da postupaju, jer Pokret ima dokaze da je tokom protekle tri nedelje upu?eno više od 100.

Prezentacija rezultata monitoringa CRTA, Novosadske novinarske škole, BIRODI i Pokreta Podrži RTV, organizovani su u Novosadskoj novinarskoj školi.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!