Novo pismo zaposlenih na RTV: Preko stotinu potpisnika

19 May 2016

"Zahtevamo da se smenjeni urednici, novinari i prezenteri hitno vrate na radna mesta"

Zaposleni Radio-televizije Vojvodine (RTV) uputili su danas javnosti novo pismo, koje je ovog puta potpisalo preko stotinu novinara i urednika u toj medijskoj ku?i.

Oni su naveli da na ju?erašnjem sastanku koji je održan na inicijativu novog v.d. rukovodstva, nisu dobili objašnjenja zašto je preko no?i došlo do potpune promene ure?iva?ke koncepcije i zašto su sa malih ekrana sklonjeni ljudi zbog ?ijeg rada je ugled RTV-a porastao u javnosti u poslednjih nekoliko godina.

“Umesto obrazloženja, v.d. rukovodstvo je iznelo samo paušalne i uvredljive tvrdnje da smo do sada radili neprofesionalno i da su naši izveštaji bili jednostrani. Zato zahtevamo da se smenjeni urednici, novinari i prezenteri hitno vrate na radna mesta, jer rukovodstvo koje se nalazi u v.d. statusu, dakle koje nije izabrano na konkursu, ve? predstavlja samo prelazno rešenje, nije imalo pravo na poteze koje je povuklo”, navodi se u obra?anju javnosti zaposlenih na RTV.

Oni su naveli da se, nakon ju?erašnjeg otovrenog pisma, spisak potpisnika zajedni?kog pisma se uve?ava.

Zaposleni na RTV su ponovili da je opstanak javnog servisa Vojvodine doveden u pitanje. U pismu koje je potpisalo preko 100 zaspolenih oštro se protestuje zbog smene urednika i voditelja Informativnog programa do koje je došlo bez ikakvog obrazloženja, i to pre postavljenja nove v.d. glavne i odgovorne urednice Prvog programa televizije, a ve? u prvoj nedelji rada v.d. rukovodstva.

U otvorenom pismu se navodi da je sedmoro urednika “Dnevnika u 17h” i emisije “Razglednice” bez ikakvog rešenja, ju?e kasno popodne samo obavešteno telefonom da narednog dana ne?e ure?ivati te emisije, da bi jutros bio promenjen i gotovo ceo tim Jutarnjeg programa “Dobro jutro Vojvodino”.

“Time je ozbiljno doveden u pitanje kvalitet dnevnog informativnog programa. Osim toga, aktuelni plan rada važio je još svega pet dana, budu?i da se radi o nedeljnom rasporedu, pa se name?e pitanje zbog ?ega je smene bilo važno tako brzo sprovesti, stavljaju?i u drugi plan obaveze i odgovornost koju kao javni servis imamo prema gra?anima”, piše u saopštenju.

U njemu se ocenjuje i da je vrlo indikativno to da je do smena došlo u istom danu kada je Upravni odbor konstatovao ostavku glavne i odgovorne urednice Prvog programa televizije Marjane Jovi?, i to sat vremena pre po?etka sednice na kojoj je njena ostavka konstatovana.

“Nakon smene direktora programa Slobodana Arežine i ostavke glavne i odgovorne urednice Prvog programa televizije, koji su na ?etvorogodišnji mandat izabrani pre godinu dana, ali i ostavke generalnog direktora Sr?ana Mihajlovi?a, najvažnije funkcije u našoj ku?i nalaze se u v.d. statusu”, objašnjava se u saopštenju.

Imaju?i u vidu nagle smene do kojih je došlo u dnevnom programu, zaposleni na RTV smatraju da su ugrožene i druge emisije Radio-televizije Vojvodine, po kojima je ta medijska ku?a postala prepoznatljiva i u regionu.

“Od v.d. rukovodstva zahtevamo javno objašnjenje zašto je došlo do takve nagle smene bez ikakvog obrazloženja i da li je po sredi politi?ko upodobljavanje RTV-a”, navodi se u pismu.

U njemu se ocenjuje da se takvim potezima narušava teško ste?eno poverenje gra?ana koji su vlasnici javnog servisa i integritet novinara ?iju profesionalnost, nepristrasnost i objektivnost potvr?uju i brojne nagrade.

“Pribojavamo se da se na taj na?in pravi prostor za novinare koji ?e biti u službi politike, a ne gra?ana i upozoravamo javnost da se takvim postupcima dovodi u pitanje opstanak kompletnog javnog servisa Vojvodine”, dodaje se u pismu.

Preko stotinu novinara i urednika je pozvalo gra?anke i gra?ane, stvarne vlasnike pokrajinskog javnog servisa, da ih podrže u naporima da o?uvaju Radio-televiziju Vojvodine.

Potpisnici:

1. Vanja ?uri?
2. Sanja Kljaji?
3. Tamara Srijemac
4. Marija Stoku?a
5. Miroslav Zadrepko
6. Kristina Šari?
7. Svetlana Boži? Krain?ani?
8. Radoslavka Žigi?
9. Ivan Ili?
10. Dragan Gmizi?
11. Marko Jakovljev
12. Marina Fratucan
13. Tibor Jona
14. Aleksandar Relji?
15. Ljubica Gojgi?
16. Darko Šper
17. Nina Banjac
18. Sanja Macut Milovan
19. Ivana Miloradov
20. Milica Kravi?
21. Milena Dragovi?
22. Jelena Vukmanovi?
23. Vesna Spasojevi?
24. Marija Mari?
25. Sanja Homa
26. Nebojša Parki?
27. Milena Madžgalj
28. Milana Milovanov
29. Jovana Krsti?
30. Nevena Bogdanovi?
31. Teodora Vasiljevi?
32. Dejan Baji?
35. Milica Kuzmanov
36. Jelena Babi?
37. Tamara Boji?
38. Ines Dragi?
39. Sandra Vuksan
40. Marija Jovanovi?
41. Vladimir Perovi?
42. Duško Vujovi?
43. Aleksandar Petraškovi?
44. Aleksandar Ljiljak
45. Zoran Nikoli?
46. Nemanja Savi?
47. Darko Maletin
48. Janko Homa
49. Milica Vasi?
50. Daško Milinovi?
51. Mladen Urdarevi?
52. Klara Kranjc
53. Predrag Novkovi?
54. Dušan Majki?
55. Alma Kov?i?
56. Petar Klai?
57. Igor Mihaljevi?
58. Maja Le?enac
59. Nataša Šaru
60. Lea Kotlica
61. Jasna Žugi?
62. Vukašin Kartalovi?
63. Sofija Bala?
64. Beata Kova?
65. Jelena Mijatovi?
66. Jovana Manojlovi?
67. Radmila Leovac
68. Dragan Vukmirovi?
69. Branislava Kova?evi? Geki?
70. Tanja Jordovi?
71. Vanja Kranjac
72. Maja Živanovi?
73. Vladimir ?vorkov
74. Branka Dragovi? Savi?
75. Igor Bojanovi?
76. Asja Francisti
77. Uroš Jandri?
78. Aleksandar Zec
79. Miloš Draži?
80. Milica Stojanov
81. Jovana Zdjelarevi?
82. Bojan Hraš?anec
83. Slobodan Skendži?
84. Dejan Tati?
85. Stoj?e Stoleski
86. Nikola Škori?
87. Dejan ?irjakovi?
88. Nemanja Ojki?
89. Igor Obroski
90. Mark Zakinski
91. Akoš Bergel
92. Manuel Srbin
93. Zoltan Savin
94. Laslo Tot
95. Aleksandar Erbes
96. Marijana Vrani?
97. Dragan Krsti?
98. Dušan Krsti?
99. Dragana Ivaniševi?
100.Boris Havran
101.Nevena Vrtulek

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!