Noviteti 18. Videomedeje

20 Oct 2014

Festival je fokusiran na umetničke projekte koji kombinuju sliku i zvuk, naprednu komunikaciju i objekte

Festival savremene video umetnosti “Videomedeja” predstavi?e od 31. oktobra do 2. novembra u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu radove oko sto umetnika iz svih krajeva sveta koji uz pomo? novih tehnologija izražavaju najintimnije i najdublje emocije i razli?ite stavove kroz savremene umetni?ke forme. “Videomedeja” u 18. izdanju ima i dve novine: takmi?arski program Lunartis i prikazivanje dugometražnog igranog filma u sopstvenoj produkciji.

U organizaciji i produkciji Udruženja za video umetnost Videomedeja, festival je fokusiran na umetni?ke projekte koji kombinuju sliku i zvuk, naprednu komunikaciju i objekte – od video radova, dokumentarnih i kratkih filmskih formi, digitalnih animacija, medijskih instalacija, intervencija u prostoru, url projekata, open source aplikacija do elektronske muzike.

Za takmi?arske selekcije Projekcije i Medijske instalacije/Nastupi, urednici programa 18. “Videomedeje” Ivana Srem?evi? Matijevi?, Aleksandar Davi? i Dragan Živan?evi? odabrali su 41 video rad i 11 medijskih instalacija, koje uklju?uju video instalacije i interaktivnu umetnost,

Publika “Videomedeje” ima priliku da prva dva dana uživo vidi dva audio-vizuelna nastupa iz Italije i Poljske, koji su tako?e deo takmi?arskog programa.

“Videomedeja” ove godine pokre?e projekat Lunartis, takmi?arski program namenjen isklju?ivo vrhunskim filmskim školama iz celog sveta.

“Videomedeja” je uputila poziv školama koje je odabrala zbog njihovog rada i programa, a one su same izabrale najtalentovanijeg i najkreativnijeg studenta iz protekle godine, koji ?e diplomskim filmom predstaviti svoju školu. U selekciji Lunartis predstavi?e se tako deset najdarovitijih diplomaca svetskih filmskih škola.

Novina 18. “Videomedeje” je i projekcija dugometražnog igranog filma u produkciji tog festivala.

Re? je o filmu “Drugi deo” Saše Matijevi?a, koji ?e biti prikazan u sklopu posebnog programa Prezentacije 2014.

Tako?e, u okviru posebnog programa Made in Serbia, publika ?e mo?i da pogleda sedam video radova doma?ih autora, a putem prezentacija upozna?e i ?lanove internacionalnog žirija kroz pri?u i projekcije.

Ovogodišnji izbor sa?injen je od više od 900 radova pristiglih na konkurs sa svih kontinetata i mnogo radova primljenih od evropskih distributera. Stoga je 18. “Videomedeja” i jedinstvena prilika za edukaciju i uvid u mogu?nosti primene naprednih tehnologija u aktuelnoj svetskoj umetni?koj praksi.

Od Severne i Južne Amerike, preko evropskih zemalja, Maroka, Izraela, Palestine, Irana, Jermenije, pa sve do Japana i Australije, umetnici, potpuno rastere?eni od komercijalnih ciljeva i oslobo?eni od uticaja politi?kog establišmenta, prikaza?e šta je zapravo video-art danas, istakli su organizatori “Videomedeje”, izražavaju?i zadovoljstvo velikim interesovanjem umetnika iz najrazli?itijih krajeva sveta za u?eš?e na tom festivalu, ?ime formiraju neku vrstu nezavisne scene, iako se me?usobno razlikuju po umetni?kim vizijama i dometima. ?ak i kada intencija umetnika nije potpuno jasna, publika ima mogu?nost da kroz razli?ite stilove i umetni?ke pristupe doživi li?ni impuls i duh vremena koji je inspirisao umetnike da se izraze.

Festival “Videomedeja” uvršten je u manifestacije od posebnog zna?aja za Vojvodinu, Novi Sad i Srbiju. U potpunosti je pritom neprofitna manifestacija sa izraženim edukativnim karakterom, ?ije programe dnevno poseti oko 300 ljudi.

Ulaz na festival je besplatan.

Festival su podržali Gradska uprava za kulturu Novog Sada, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje Vojvodine i Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, kao i mnogi drugi partneri i pokrovitelji.

Sajt “Videomejedeje” je videomedeja.org

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!