Novinarska mreža: Napravićemo alternativnu medijsku scenu u regionu

29 Oct 2016

„Vreme je da počnemo raditi u korist profesije i zato nam je potrebno samo malo entuzijazma, da barem malo osvestimo ljude šta to znači novinarstvo”

Potrebno je napraviti alternativnu medijsku scenu na celom podru?ju bivše Jugoslavije, jer u mejnstrim medijima i na javnim servisima dominiraju cenzura i autocenzura, a novinarska scena u regionu bila je bolja devedesetih godina prošlog veka nego što je danas, zaklju?eno je danas na sastanku Novinarske mreže u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine u Novom Sadu.

Novinarska mreža je neformalna koalicija novinara iz zemalja bivše SFRJ, koja je nastala kao solidarni odgovor profesije na snižavanje nivoa medijskih sloboda i bezbednosti novinara u regionu, ali i drasti?an porast ugrožavanja eti?kih normi izveštavanja, izme?u ostalog i eskalaciju govora mržnje koja je primetna u mnogim zemljama bivše Jugoslavije.

Na konferenciji je predloženo da se u stvaranje alternativne medijske scene zajedno s novinarima uklju?e i nevladine organizacije, ali i publika kroz li?ne donacije i kroz participativno novinarstvo.

Potrebno je izvršiti pritisak na javne servise da rade u javnom interesu i u interesu gra?ana, a isto tako i da se gra?anima objasni zašto su važni javni servisi i njihova ure?iva?ka nezavisnost, re?eno je na konferenciji.

Novinar iz Hrvatske Ladislav Tomi?i? rekao je da je potrebno formalizovati saradnju unutar Novinarske mreže, kroz zajedni?ki rad na prekograni?nim projektima.

„Vreme je da po?nemo raditi u korist profesije i zato nam je potrebno samo malo entuzijazma, da barem malo osvestimo ljude šta to zna?i novinarstvo”, kazao je Tomi?i?.

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinovi? rekao je da se u Srbiji „ništa ali baš ništa” od agende iz akcionih planova za medije u okvirnu pregovara sa EU ne sprovodi, a više je nego evidentno takozvano odsustvo politi?ke volje.

On je ocenio da je veoma važno i pitanje slobode javnih medijskih servisa u regionu, koja je veoma ugrožena.

“Recimo, na Radio-televiziji Vojvodine manje-više isti ljudi i zastupnici iste politike kao one iz devedesetih godina, ponovo su sproveli ?istku i desetine naših kolega je protivzakonito smenjeno, marginalizovano, neki su dali otkaz… Na RTV-u ponovo vladaju cenzura i autocenzura, ure?iva?ka politika je doživela sunovrat, a onaj težak i mukotrpan napredak u ovoj ku?i koji su ostvarili pre svega mladi ljudi, preko no?i je poništen”, naveo je Sejdinovi? i dodao da ništa bolja situacija nije ni na ve?ini javnih servisa u regionu.

Konferenciju “Prekograni?na novinarska saradnja – ciljevi i perspektive” organizovalo je Nezavisno društvo novinara Vojvodine uz podršku Medijskog odeljenja Misije OEBS-a u Srbiji.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!