Novinarska mreža: Na delu obesmišljavanje ideje javnih servisa u regionu

21 May 2016

Na RTV-u izvršena je politička smena "nepodobnih" urednika koja podseća na čistke u totalitarnim sistemima

Više od 100 novinara okupljenih oko neformalne regionalne inicijative “Novinarska mreža” upozorila je danas da je u pojedinim zemljama regiona na delu obesmišljavanje javnih medijskih servisa i politi?ko nasilje nad njima, sa ciljem da oni postanu medijske platforme za projekte vlasti i politi?kih stranaka.

Oni su u saopštenju za javnost ocenili da su doga?aji na Radio-televiziji Vojvodine (RTV) jedan od drasti?nih primera kako država beskrupulozno gazi medijske slobode i novinarska prava.

“Na ovom pokrajinskom javnom servisu izvršena je politi?ka smena ‘nepodobnih’ urednika koja podse?a na ?istke u totalitarnim sistemima: samo tokom jednog dana je smenjeno 14 urednika i to bez ikakvog obrazloženja, a drugi su naterani da podnesu ostavke. Smenjuju se i svakodnevno ponižavaju naše kolege, ve?inom mladi ljudi, kojima je jedini ‘greh’ to što su svoj posao radili poštuju?i profesionalne i eti?ke standarde, dok se na njihova mesta dovode ‘provereni kadrovi’ iz devedesetih, poznati po ratnoj propagandi i poslušni?kom novinarstvu”, navodi se u saopštenju za javnost.

Podse?a se da su poslednjih godina novinari koji su zbog nepristajanja na nove ure?iva?ke prorežimske politike, napustili mati?ne ku?e, neretko nalazili profesionalni zaklon upravo na RTV-u, zbog ?ega je ovaj javni servis u poslednje vreme predstavljao jednu od retkih profesionalnih medijskih ku?a u Srbiji.

Novinarska mreže je podsetila da je na sli?an na?in i na Hrvatskoj radio-televiziji sprovedena politi?ka ?istka posle izbora pa je u nepuna dva meseca na ovom javnom servisu došlo do smene gotovo 70 rukovodilaca, urednika, novinara i drugih medijskih radnika, a na njihova mesta dovedeni su kadrovi bliski vlasti.

“U oba slu?aja vlade prakti?no i ne kriju da stoje iza ovih smena. Dok je u Hrvatskoj nova vlast, u vreme kad je bila u opoziciji, najavljivala da ?e na HRT-u ‘raditi metla’ nakon što pobede na izborima, u Srbiji je u režimskim medijima vo?ena kampanja protiv RTV-a zbog njegovog profesionalnog, kriti?kog otklona od vlasti”, piše u saopštenju

Novinarska mreža je naglasila da su javni medijski servisi jedan od klju?nih stubova demokratskog društva i da oni moraju da budu isklju?ivo u službi gra?ana i javnog interesa, a ne vlasti i politi?kih stranaka.

“Zahtevamo od me?unarodne zajednice i organizacija da reaguju na ove doga?aje, oštro ih osude i preduzmu mere kako se u budu?nosti ne bi dešavali. Tako?e treba imati u vidu da su ovakvi doga?aji na javnim servisima po pravilu prethodnica drugih, još gorih gaženja demokratskih principa i gra?anskih prava”, navodi se u saopštenju.

Saopštenje su izme?u ostalih potpisali Nidžara Ahmetaševi?, Ladislav Tomi?i?, Draža Petrovi?, Jeta Džarra, Faik Ispahiu, Mijat Laki?evi?, Danica Vu?eni?, Branka Dragovi? Savi?, Ratko Femi?, Aleksandar Trifunovi?, Arijana Sara?evi? Hela?, Nikola Tomi?, Vesna Mališi?, Dženana Karup Druško, Slaviša Leki?, Saša Lekovi?, Darko Šper, Bojan Cveji?, Stojan Markovi?, Perica Gunji?, Vukašin Obradovi?, Jelka Jovanovi?, Teofil Pan?i?, Antonela Riha, Lazar Lali?, Ivana Lali?, Sanja Modri?, Nedim Sejdinovi?, Svetlana Luki?, Svetlana Vukovi?, Olja Be?kovi?, Goran Cetini?, Branko Gligori?, Jovanka Mati?, Predrag Blagojevi?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!