Novinarska i medijska udruženja u OEBS-u

07 Dec 2010

Predstavnici ANEM-a, Lokal presa, NDNV-a, NUNS-a i UNS-a upozorili su da se ozbiljno kasni sa izradom Medijske strategije i da su prekoračeni svi do sada predviđeni rokovi

Danas je održan sastanak ambasadora Dimitriosa Kipreosa, šefa misije OEBS u Srbiji sa predstavnicima ANEM-a, Lokal presa, NDNV-a, NUNS-a i UNS-a na kome su razmenjena mišljenja o procesu izrade medijske strategije.

Predstavnici novinarskih udruženja i asocijacija upoznali su ambasadora Kipreosa sa dosadašnjim aktivnostima vezanim za Medijsku strategiju i napomenuli da ?e i ubudu?e aktivno sudelovati u procesu izrade ovog veoma važnog dokumenta.

Predstavnici ANEM-a, Lokal pres, NDNV, NUNS i UNS upozorili su, me?utim, da se ozbiljno kasni sa izradom Medijske strategije i da su prekora?eni svi do sada predvi?eni rokovi.

Ambasador  Dimitrios Kipreos se složio sa mišljenjem da izrada Medijske strategije treba da bude prioritet u radu Ministarstva kulture.

Sastanku su prisustvovali Saša Mirkovi? (ANEM), Dejan Miladinoviž (Lokal pres), Nedim Sejdinovi? (NDNV), Vukašin Obradovi? (NUNS) i Ljiljana Smajlovi? (UNS).

Posle ovog skupa saopštenje je izdao i OEBS u Srbiji.

U saopštenju se isti?e da je šef Misije OEBS, Ambasador Dimitrios Kipreos, pozvao danas na pravovremen i transparentan dijalog o Medijskoj strategiji Srbije, nakon sastanka sa predsednicima pet najve?ih udruženja u Srbiji.

Tokom sastanka, ?elni ljudi medijskih udruženja izrazili su zabrinutost zbog zastoja u izradi Medijske strategije i istakli svoju želju da budu u potpunosti konsultovani u tom procesu.

„Misija OEBS ohrabruje javni dijalog tokom priprema Medijske strategije Srbije. Važno je da se medijska reforma nastavi na transparentan na?in, da su novinarska udruženja uklju?ena u taj proces od samog po?etka i da se njihov glas ?uje“, rekao je Kipreos.

„Transparentan i pravovremeni javni dijalog treba da bude temelj svakog procesa reforme medija. Tesna saradnja medijskih udruženja Srbije na ovom važnom zadatku je za svaku pohvalu.“

Na sastanku su u?estvovali predstavnici Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), Nezavnisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) i Udruženje lokalnih nezavisnih medija (UO Local Press).

2010. godine, Misija OEBS je organizovala pet okruglih stolova na kojima su me?unarodni i doma?i medijski stru?njaci dali preporuke za strateški dokument o budu?nosti medija u Srbiji Ministarstvu kulture, nadleženom za medije.

Podelite ovu stranicu!