Novinarki VOICE Maji Živanović prva nagrada EU za istraživačko novinarstvo

18 May 2017

Serija tekstova Maje Živanović izdvojila se dubinskim istraživanjem sumnjivih finansijskih tokova u poslovanju DP "Novi Sad Gas"

Novinarka Vojvo?anskog istraživa?ko-analiti?kog centra (VOICE) Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Maja Živanovi? dobila je danas prvu nagradu koju dodeljuje Evropska unija za istraživa?ko novinarstvo u Srbiji.

Naša novinarka nagradu je dobila za seriju tekstova o poslovanju Društevnog preduze?a “Novi Sad Gas”. VOICE je prošle godine dobio drugu nagradu EU za istraživa?ko novinarstvo.

Predsednica žirija Ljubica Gojgi? kazala je da je na konkurs pristiglo oko 40 tekstova i da je žiri imao težak zadatak, ali da se serija tekstova Maje Živanovi? izdvojila svojim dubinskim istraživanjem sumnjivih finansijskih tokova u poslovanju DP “Novi Sad Gas”.

Ona je izrazila žaljenje zbog toga što istraživa?ko novinarstvo ostaje van tradicionalnih medija kao i zbog ?injenice da takozvani veliki mediji u Srbiji ignorišu otkri?a kolega novinara iz medija za istraživa?ko novnarstvo.

“Ova nagrada EU je poruka istraživa?kim novinarima u Srbiji da nisu sami“, kazala Gojgi?.

Pored Ljubice Gojgi?, novinarke RTV-a, u žiriju su bili dr Rade Veljanovski, profesor Fakulteta politi?kih nauka, doc. dr Vladimir Barovi?, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Milan Antonijevi?, direktor Komiteta pravnika za ljuska prava i Mladen Veloji?, direktor Medija centra u Nišu.

Drugu nagradu dobio je novinar iz Novog Sada Dragan Gmizi? za serijal dokumentarnih filmova “Ravnica bez ptica”, a nagradu za najbolju mladu istraživa?ku novinarku u 2016. godini dobila je Milica Šari?, novinarka CINS-a.

Predstavnica EU Nora Hajnviner kazala je da je veoma važno da gra?ani Srbije budu kvalitetno i pravovremeno informisani i dodala da je za EU veoma važno istraživa?ko novinarstvo.

Predsednica Upravnog odbora Novosadske novinarske škole (NNŠ) Dubravka Vali? Nedeljkovi? rekla je da mediji u Srbij trpe pritisak od politi?kih i ekonomskih elita, dakle upravo onih koji su predmet istraživa?kog novinarstva.

“Ipak zahvalju?i hrabrim novinarima istraživa?ima 2016. je bila godina sa velikim brojem dobrih istraživa?kih pri?a”, kazala je Dubravka Vali? Nedeljkovi?.

Prema njenim re?ima, istraživa?ko novinarstvo je veoma važno u vremenu kada stepen medijskih sloboda u Srbiji neprestano opada.

eu nagrada, maja zivanovic, foto Autonomija 2

Sve?ana dodela Nagrade EU za istraživa?ko novinarstvo održana je u EU Info centru u Beogradu.

Procesom dodele nagrade upravlja regionalno partnerstvo organizacija civilnog društva pod vo?stvom Mirovnog instituta iz Ljubljane, koje je za ovaj zadatak odabrala Evropska komisija, dok NNŠ rukovodi procesom dodele nagrade u Srbiji.

Konkurs za nagradu je bio otvoren tokom marta za autore istraživa?kih pri?a koje doprinose transparentnosti i izveštavaju o društvenim temema u vezi sa zloupotrebom mo?i i osnovnih ljudskih prava, korupcijom i organizovanim kriminalom u Srbiji, a sa kojima javnost na drugi na?in ne bi bila upoznata.

Ove godine uvedena je i nova kategorija, nagrada za najbolju pri?u mladog istraživa?kog novinara.

Nagradni fond za najbolja ostvarenja objavljena u Srbiji u 2016. godini iznosi ukupno 10.000 evra. Fond za pojedina?ne nagrade iznosi od 3.000 do 5.000 evra.

Nagrada EU za istraživa?ko novinarstvo ima za cilj da istakne i promoviše izuzetna dostignu?a istraživa?kih novinara, kao i da unapredi vidljivost kvalitetnog istraživa?kog novinarsta u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. Nagradu je ustanovio Generalni direktorat za proširenje Evropske komisije u skladu sa Strategijom za proširenje EU koja prepoznaje izraženu potrebu za obezbe?ivanjem slobode govora u medijima, kao i za podršku istraživa?kom novinarstvu u pra?enju reformskog procesa i održavanju istorijskog zamajca ka pridruživanju EU.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!