Novinarki Sanji Kljajić uručena nagrada Dušan Bogavac (audio)

26 Oct 2016

"Novinarska hrabrost nije epitet, već preduslov za rad"

Novinarska nagrada za etiku i hrabrost “Dušan Bogavac” uru?ena je danas u Beogradu novinarki iz Novog Sada Sanji Kljaji?.

Jedan od ?lanova žirija i predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradovi? kazao je da je ovogodišnja dobitnica nagrade pokazala da u situacijama kada je na ispitu “moralna odgovornost i prema sebi i prema društvu”, treba postupati hrabro, ali i eti?ki.

“Sanja je ohrabrenje, ali i opomena svima nama da smo negde pogrešili”, rekao je Obradovi?.

?lanica žirija Danica Vu?eni? poru?ila je novinarima da budu istrajni, uporni i da se “bave novinarstvom, a ne propagandom”.

Žiri koji je jednoglasno odlu?io o nagradi, naveo je da je Kljaji? novinarskim radom na RTV-u i otkazom zbog cenzure u tom javnom servisu poslala snažnu poruku koleginicama i kolegama, “kao i vlastodršcima koji ne biraju sredstva, kako bi ugušili ili potisnuli profesionalno i slobodno novinarstvo u Srbiji”.

Dobitnica nagrade Sanja Kljaji? rekla je da joj je izuzetna ?ast da bude na spisku nagra?enih, a da novinarska hrabrost “nije epitet, ve? preduslov za rad”.

Ona je navela da ?e se i dalje boriti za Radio-televiziju Vojvodine i njenu odgovornost prema istini i javnom interesu.

Sanji Kljaji? nagradu je uru?io prošlogodišnji dobitnik, karikaturista Dušan Petri?i?, koji joj je poželeo “još mnogo otkaza i otpuštanja”.

U užem izboru za nagradu “Dušan Bogavac” ove godine bili su novinarski tim “Insajdera”, redakcija “Njuzneta” i Centar za istraživa?ko novinarstvo.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!