Novinarka: I bivši gradonačelnik Kanjiže podržava segregaciju

31 Aug 2015

Bivši gradonačelnik Kanjiže Lajoš Bala podržao aktuelnog, oštro kritikovao Centar građanskih vrednosti i objavio telefone i kontakte predsednice te organizacije

Predsednica Centra gra?anskih vrednosti iz Subotice Natalija Jakovljevi? odbacila je danas kritike bivšeg gradona?elnika Kanjiže Lajoša Bale i ponovila ocenu da nabavka posebnih autobusa za školsku decu u Kanjiži, kako se ne bi vozila istim autobusom sa izbeglicama iz Azije i Afrike, predstavlja “segregaciju putnika na rasnoj osnovi”.

Natalija JakovljevicNatalija Jakovljevi? je novinarima kazala da je podrška Lajoša Bale takvom potezu opštinskih vlasti jednako zabrinjavaju?a kao što su zabrinjavaju?e i “rasisti?ke” izjave predsednika opštine Kanjiža Mihalja Bimba i nereagovanje nadležnih organa na kršenje Ustava Srbije, kada je u pitanju sloboda kretanja svakog gra?anina pa tako i izbeglica.

“Postavlja se i pitanje na osnovu ?ega lokalna samouprava može da odre?uje ko u nekom prevoznom sredstvu može, a ko ne može putovati”, kazala je ova suboti?ka novinarka i predsednica Centra gra?anskih vrednosti.

Ona je Lajošu Bali poru?ila da i ?ita i piše ma?arski i da joj nije trebao prevod za njegov tekst.

Natalija Jakovljevi? je upitala i kome je u interesu da lokalna samouprava u Kanjiži kupi pet autobusa za prevoz dece, na osnovu koje odluke je tako u?injeno, ko to finansira i da li je sprovedena javna nabavka u tom slu?aju.

Bala: Kupovina školskih autobusa u Kanjiži dobar potez opštinskih vlasti

Lajos BalaBivši gradonacelnik Kanjiže Lajoš Bala izjavio je danas da je aktuelni gradonacelnik Kanjiže Mihalj Bimbo dobro postupio kada je kupio pet autobusa za prevoz ?aka iz te opštine, kako se oni ne bi prevozili zajedno sa izbeglicama iz Azije i Afrike, kojih ima mnogo u Kanjiži.

“Lokalna samouprava ovim svojim ?inom ništa drugo nije uradila nego se pridržavala ustavnih i zakonskih regulativa u zaštiti lokalnog stanovništva”, naveo je Bala u otvorenom pismu koje je objavio na portalu na ma?arskom jeziku “Vojvodina danas” (Vajdasag Ma, www.vajma.info).

On je izrazio žaljenje što opština nije tako postupila i mogo ranije, na samom po?etku izbegli?kog talasa, još u martu mesecu.

Lajoš Bala je oštro kritikovao nevladinu organizaciju Centar gra?anskih vrednosti iz Subotice, zbog toga što je to udruženje gra?ana osudilo kao “rasisti?ki i šovinisti?ki” potez kupovine posebnih autobusa za prevoz dece u Kanjiži.

Bala je centar gra?anskih vrednosti nazvao “organizacijom ?udnog naziva” koja ne poznaje Ustav Srbije, Statut Vojvodine i statute opština.

On je u otvorenom pismu objavio i kontakt telefone i imejlove organizacije, ali i broj mobilnog telefona predsednice Centra gra?anskih vrednosti Natalije Jakovljevi?.

“Vi se predstavljate kao prvoborac ljudskih prava, ali gde ste bili u zadnjih nekoliko decenija, ili ako ste mla?i, zadnjih godina, kada je aktuelna vlast redom kršila ljudska prava svojih gra?ana i nacionalnih manjina?”, upitao je Bala u otvorenom pismu Nataliju Jakovljevi?.

On je kritikovao Jakovljevi?evu i zbog ?injenice da je “kao Suboti?anka” napisala saopštenje za javnost “samo na srpskom” jeziku i poru?io joj da se nada da ?e “valjda na?i nekoga” da joj prevede njegovo pismo na srpski.

“Zamoli?u svakoga da ismeje takve kvazidemokrate, takve kvaziliberale kao što ste vi, kome ništa ne zna?e osnovna ljudska i gra?anska prava i interesi vaše bliske i šire okoline, nego krše?i njih ho?ete da se predstavite u ulozi spasioca sveta. Nemojte zaboraviti da vas u ovoj tužnoj situaciji ja ismejavam”, poru?cio je Bala.

NDNV osudio napad na novinarku i aktivistkinju Nataliju Jakovljevi?

NDNVNezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) oštro je kritikovalo bivšeg gradona?elnika Kanjiže Lajoša Balu i optužilo ga da je pozvao na “lin?” predsednice Centra gra?anskih vrednosti iz Subotice, novinarke Natalije Jakovljevi?.

NDNV je u sapopštenju za javnost naveo da je Lajoš Bala u svom autorskom tekstu na portalu na ma?arskom jeziku “Vojvodina danas” (Vajdasag Ma) objavio i privatne podatke Natalije Jakovljevi?.

“To ne samo da je protivzakonito i eti?ki neprihvatljivo, ve? se jedino može tuma?iti kao poziv na njeno ‘prevaspitavanje’”, naveo je NDNV i izrazio žaljenje jer se i nekadašnji dosledni antiratna aktivista, poput Lajoša Bale, u kontekstu izbegli?ke krize pretvorio u ono protiv ?ega se nekada borio.

NDNV je ocenio da je Bala u tom autorskom tekstu izneo i niz veoma zabrinjavaju?ih ksenofobnih stavova.

Njilaš: Nesporazum oko autobusa u Kanjiži

Mihalj NjilasPokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš ocenio je danas da je u slu?aju kupovine posebnog autobusa za prevoz ?aka u opštini Kanjiža kako se ne bi vozili sa izbeglicama pridošlim u ovu opštinu, po sredi nesporazum.

„Pošto sam neposredno upoznat sa tom temom, smatram da je to više nesporazum. Tu se radi o posebnim ?a?kim linijama, a one su namenjene iskulju?ivo za ?ake. Možda je to samo loše re?eno i komunikacija lokalne samouprave u tom slu?aju nije bila adekvatna“, rekao je Njilaš za agenciju Beta.

On je rekao da se ovim potezom ne dovodi u pitanje ljudsko pravo migranata i izbeglica koji prolaze Kanjižom, ve? da po?inje školska godina i da se ?aci moraju organizovano dopremiti do škola, jer ima dosta onih koji ?asove poha?aju u drugim mestima.

„Koliko sam ja shvatio, lokalna samouprava je želela ovo bolje organizovati i obezbediti posebne ?a?ke linije za prevoz, imaju?i u vidu mnogo ve?i promet u saobra?aju zbog migranata i izbeglica. U tome ja ne vidim nikakav problem“, kazao je Njilaš.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!