Novinarima u Hrvatskoj prijete i smrću

02 Nov 2016

U Hrvatskom novinarskom društvu nadaju se da je istraga navodnog pokušaja ubistva njihovog predsjednika poruka da se napadi ubuduće neće tolerirati

Hrvatsko novinarsko društvo zahvalilo je pojedincima te doma?im, inozemnim i me?unarodnim organizacijama i institucijama koje su javno iskazale zabrinutost zbog, kako navode, pokušaja ubojstva predsjednika HND-a Saše Lekovi?a, ali i upozorile da se novinarima u Hrvatskoj ve? dulje vrijeme nekažnjeno izravno prijeti, pa ?ak i smr?u.

Policijsku istragu usmjerenu na “diverziju na kota?u automobila” predsjednika HND-a i prijetnje koje je dobivao, ali i prijetnje drugim novinarima, HND je pozdravio kao poruku da se ubudu?e napadi na novinare ne?e ignorirati, isti?u?i kako o?ekuju da napada?i na novinare kona?no budu kažnjeni.

HND napominje kako su “zgroženi koli?inom odvratnih komentara na društvenim mrežama, kao i na nekim portalima”, prenosi Hina.

Komentari poti?u na nove napade

Neki od tih komentara mogu se okvalificirati i kao govor mržnje, pa i poticanje na nove napade na novinare, piše u priop?enju HND-a.

Portale zbog toga pozivaju da otkažu gostoprimstvo autorima takvih komentara, navode?i kako posebno zabrinjava što su neki autori tih komentara i osobe velikog utjecaja u javnosti.

HND i mnoge nevladine udruge u petak su pozvale na istragu navodnog pokušaja ubojstva Lekovi?a te je, zbog tog slu?aja kao i ranijih prijetnji novinarima, više saborskih klubova zatražilo tematsku sjednicu Odbora za medije.

Lekovi? je objavio na Facebooku da mu je, nakon kvara na automobilu, mehani?ar otkrio kako su mu vijci na prednjem desnom kota?u bili dopola prepiljeni.

“Nije prvi puta da se netko ‘igra’ zavrtnjima/šarafima na kota?ima mojega auta. Jednom su ih samo odšarafili napola, ali je auto bio relativno nov, pa sam brzo shvatio da nešto nije u redu. Ovaj stari [automobil] ionako stalno ‘drnda’, pa ne primijetim odmah promjenu. To je, ina?e, jedna od ?eš?ih metoda ‘opstrukcije'”, napisao je, izme?u ostaloga, Lekovi?.

Europska komisija uputila je, u povodu Me?unarodnog dana borbe protiv nekažnjavanja zlo?ina nad novinarima, koji se obilježava 2. studenoga, snažan poziv da se okon?a zastrašivanje, pritisci i nasilje protiv novinara diljem svijeta.

“Stalno zastrašivanje, pritisak i nasilje nad novinarima, koji se doga?aju diljem svijeta, moraju prestati”, piše u zajedni?koj izjavi EK-a.

Napadi na novinare su napadi na demokratiju

“Pozivamo sve države, medijske tvrtke, medijske profesionalce i sve zainteresirane strane da udruže napore kako bi se okon?ali zlo?ini nad novinarima. Za nas je sigurnost novinara, blogera i medijskih aktera pitanje od najvišeg prioriteta. Mi se ustrajno suprotstavljamo, u bilateralnim kontaktima s tre?im zemljama te u multilateralnim i regionalnim forumima, zakonima, uredbama ili politi?kim pritiscima koji ograni?avaju slobodu izražavanja i poduzimamo konkretne korake u sprje?avanju i odgovaranju na napade protiv novinara i blogera”, navodi se u izjavi.

U izjavi se isti?e da su sloboda medija i medijski pluralizam od klju?ne važnosti za slobodno, pluralisti?ko i otvoreno društvo te da su napadi na novinare napadi na demokraciju.

Potpisnici pozivaju da sve države provode rezoluciju Ujedinjenih naroda o sigurnosti novinara, koja je nedavno usvojena.

Me?unarodna federacija novinara u ponedjeljak je priop?ila da je u svijetu od po?etka 2016. godine ubijeno 66 novinara na radnom zadatku.

(Al Jazeera, / Foto: Igor Kralj / Pixsell)

Podelite ovu stranicu!