Novinarima onemogućeno da budu u istoj sali sa Nikolićem

14 Feb 2014

"Prostorija u kojoj se održava promocija je suviše mala da bi u nju, pored velikog broja zvanica, stali i novinari, snimatelji i fotoreporteri"

Novinarima koji prate današnju posetu predsednika Srbije Tomislava Nikoli?a Matici srpskoj u Novom Sadu nije omogu?eno da budu u istoj sali u kojoj je i Nikoli?, ve? u susednoj prostoriji prate prenos preko interneta.

Osobe zadužene za odnose s medijima iz Nikoli?evog kabineta kazale su novinarima da su prinu?ene da tako postupe, jer je prostorija u kojoj se održava promocija drugog toma Srpske enciklopedije, suviše mala da bi u nju, pored velikog broja zvanica, stali i novinari, snimatelji i fotoreporteri.

Na pitanje da li ?e novinari imati priliku da postavljaju pitanja Nikoli?u nakon završetka doga?aja, osobe iz njegove službe za medije kazale su da to nije predv?eno protokolom, ali da “mogu da pokušaju”.

Novinarima je pre po?etka podeljen govor Tomislava Nikoli?a i ostalih koji ?e se obratiti zvanicama.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!