Novinar: Nastavak političkih pritisaka u Mađar sou

15 Jul 2016

Rukovodstvo protivno zakonu želi da ih poremesti iz Subotice i Sente u Novi Sad

Osmoro novinara dnevnog lista Ma?ar so dobilo je od direktorice tog lista Rozalije Ekres poziv da se izjasne o premeštanju na nova radna mesta iz Subotice i Sente u Novi Sad, što su pojedini novinari ocenili kao nastavak politi?kog pritiska na njih i kao pokušaj kršenja Zakona o radu.

Oni su ranije za taj pritisak optužili Nacionalni savet Ma?ara, koji je osniva? Ma?ar soa, kao i stranku koja ima dominantnu poziciju u tom savetu, Savez vojvo?anskih Ma?ara (SVM).

Novinar Kornel Bajtai rekao je danas za Autonomiju da je potpuno jasno da je re? o pokušaju politi?kog obra?una sa onim novinarima koji su se u više navrata javno pobunili i potpisali više peticija protiv ugrožavanja medijskih sloboda.

Prema njegovim re?ima, ponudom za premeštaj na nova radna mesta u Novi Sad, rukovodstvo Ma?ar soa “svesno krši” Zakon o radu, s obzirom da su i Subotica i Senta više od 50 kilometara udaljeni od glavnog grada Vojvodine, a prema zakonu zaposleni se ne smeju preraspodeljivati na radna mesta koja su udaljena više od 50 kilometara.

“Navodno idemo prema EU, o ?emu neprestano govori i predsednik SVM-a Ištvan Pastor, a potom rukovodstvo Ma?ar soa svesno ulazi u kršenje Zakona o radu”, kazao je Kornel Bajtai i dodao da su ljudi kojima je ponu?en premeštaj u Novi Sad ve? u više navrata bili smenjivani sa uredni?kih pozicija.

“Sada su na ure?iva?kim pozicijama ljudi sa srednjoškolskim obrazovanje i sa manje godina radnog staža, a na novinarskim poslovima su ljudi sa fakultetskim diplomama i sa znatno ve?im uredni?kim iskustvom”, naveo je Kornel Bajtai.

On je ocenio da još jedan razlog za ovu vrstu pritiska leži u ?injenici da je me?u ljudima kojima je ponu?en premeštaj i nekoliko njih koji su me?u osniva?ima udruženja gra?ana Ma?arski pokret.

?etrnaest novinara lista Ma?ar so u junu mesecu je u otvorenom pismu javnosti optužilo SVM da vrši politi?ki protisak na novinare tog lista.

Pojedini novinari listova Ma?ar so i Het Nap održali su 7. jula u Subotici gra?anski protest ispred sedišta Nacionalnog saveta Ma?ara, na kojem su ponovo optužili SVM za politi?ki pritisak.

Novinar Ma?ar soa i bivši glavni urednik lista Peter Kokai, koji je ujedno i odbornik civilne organizacije Ma?arski pokret u Skupštini opštine Senta, u junu mesecu je otpušten iz ovog lista zbog, kako je navedeno u obrazloženju, “obavljanja privatnih poslova”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!