Novi Urgentni centar, mašala

25 Jun 2010

Prve pacijente novi vojvođanski Urgentni centar primaće od sredine jula

Novi Urgentni centar Klini?kog centra Vojvodine sve?ano je otvoren danas u Novom Sadu a prve pacijente prima?e od sredine jula.
Direktor Klini?kog centra Dragan Draškovi? rekao je da ?e u novom Urgentnom centru godišnje biti pregledano više od 150.000 ljudi, a na bolni?kom le?enju bi?e zadržano preko 100.000 pacijenata.
Prema njegovim re?ima, narednih nekoliko nedelja medicinske ekipe ?e se uigravati i testirati novu opremu koja je ugra?ena u Urgentnom centru, a prvi pacijenti bi?e primljeni sredinom jula.
Za izgradnju tog zdravstvenog centra, Vlada Vojvodine je preko Fonda za kapitalna ulaganja izdvojila 3,7 milijardi dinara.
Draškovi? je zahvalio Vladi Vojvodine što je omogu?ila realizaciju najve?e investicije u vojvo?anskom zdravstvu u poslednjih 30 godina i što je Novi Sad dobio jedan od najmodernijih urgentnih centara u Evropi.
Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? rekao je da je još prilikom donošenja odluke da se nastavi izgradnja Urgentnog centra, koja je prekinuta davne 1991. godine, dogovoreno da to bude jedan od najmodernijih medicinskih centara u regionu.
“Ovo je ujedno i me?u najve?im investicijama u Srbiji u poslednjih nekoliko godina, ne samo u oblasti zdravstva”, rekao je Pajti?.
Idejno rešenje za projekat izgradnje Urgentnog centra predloženo je 1988. godine, ali su radovi na izgradnji ubrzo bili prekinuti. Oktobra 2006. godine tadašnje Izvršno ve?e Vojvodine odlu?ilo je da
finansira izgradnju Urgentnog centra.
Urgentni centar smešten je u zgradi površine 9.000 metara kvadratnih i ima prizemlje, tri sprata i potkrovlje, u okviru kojih ?e biti smešteni hirurški i nehirurški intenzivni blok sa pet operacionih sala, ordinacije za preglede specijalisti?kih službi, brzu laboratorijsku, radiološku, endoskopsku dijagnostiku, kao i dežurne neurološke službe.
Kako kažu u Klini?kom centru, tehnologija izgradnje Urgentnog centra do sada nije primenjena ni u jednoj medicinskoj ustanovi u Srbiji, a sva medicinska i prate?a oprema je najsavremenija i najkvalitetnija koja se može na?i na tržištu i za nju je izdvojena 1,5 milijarda dinara.
Zgrada u kojoj je smešten Urgentni centar potpuno je kompjuterizovana, a kontrolna soba ?e imati sistem koji u svakom
trenutku prati kretanje pacijenata i zaposlenih u zgradi i na njenim prilazima.
Takav sistem, po prvi put u Srbiji, omogu?ava i uvo?enje elektronskih zdravstvenih kartona.
Prikom izgradnje vodilo se ra?una i o energetskoj efikasnosti, pa su troškovi grejanja i hla?enja u zgradi svedeni na minimum, pošto sanitarnu vodu greju solarni paneli, a centralni sistem, u prostorijama u kojima ne borave ljudi, automatski reguliše potrošnju energije.
Ukoliko u novom Urgentnom centru do?e do nestanka elektri?ne energije, generatori i pomo?ni sistemi istog momenta omogu?i?e nesmetan nastavak rada, što je posebno važno tokom brojnih intervencija u Urgentnom centru.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!