Novi udar na paore – za nemarkirano gorivo kazna pola miliona

07 Feb 2017

Država radi protiv svojih poljoprivrednika, ne samo kroz gorivo već i kroz zemljišnu politiku i druge mere koje donosi

Pred najvažniji posao u poljoprivredi, prole?nu setvu, država je natovarila još jednu muku na le?a ratara. Em to?e skupo gorivo, em jedini u regionu nemaju regrese – od danas su u riziku da plate drakonske kazne ako se otkrije da u rezervoarima nemaju markirane derivate.

Država je, naima, donela uredbe o kontroli porekla i kvaliteta derivata nafte i biogoriva. Prema novim propisima, inspektori mogu kontrolisati i gorivo u rezervoarima vozila – kamiona, autobusa i poljoprivrednih mašina. Do sada su kontrolisali poreklo nafte i derivata, odnosno barže, pumpe…, a sada ?e da kontrolišu i rezervoare svih privrednika koji se bave transportom, kao i traktore i mehanizaciju poljoprivrednih gazdinstava. Predvi?ene kazne za one koji nemaju markirane derivate su za pravna lica do dva miliona dinara, a za preduzetnike i poljoprivredna gazdinstva 500.000 dinara, rekli su nadležni.

Opšte je poznato da poljoprivrednici u Srbiji, barem oni koji su blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom, nastoje da se snabdeju na komšijskim pumpama i da umanje trošak za radove u njivi.

Kako se može videti na prvim pumpama po prelasku granice na Sremskoj Ra?i, evrodizel košta 1,74 konvertibilnih maraka, što je po srednjem kursu NBS 110,3 dinara, dok je na pumpama u Srbiji oko 152 dinara. Lož ulje je u Semberiji 1,49 KM, odnosno 94,4 dinara, gas 0,79 KM, što je oko 50 dinara …

-Oni koji proizvode biodizel od sopstvene sirovine nisu u sistemu poreza i akciza i sad su u riziku da budu uhva?eni i kažnjeni zbog nepoštovanja novih propisa. U istoj su situaciji i svi oni koji u Bosni kupuju gorivo koje nije markirano. Država je zaista preterala sa svim mogu?im optere?enjima na dizel gorivo – kaže za “Agrosmart” agrarni analiti?ar ?or?e Bugarin.

On naglašava da jedino u Srbiji nema regresiranog goriva za poljoprivrednike, a o?ekuje se od njih da budu konkurentni sa cenama svojih proizvoda uz tako skup input.

-Kada to ne uspeju i kad zatraže više cene za sopstvene proizvode, država pribegava drugom rešenju – uvozu mesa i mleka iz EU da bi stanovništvu koje ima nizak životni standard obezbedila hranu. I tako se vrtimo u za?aranom krugu. Umesto da su za 70 ili 80 litara po hektaru oslobodili poljoprivrednike akciza ili prepolovili akcize, naši su proizvo?a?i primorani da se bave ili proizvodnjom dizela ili da idu preko granice. U svakom slu?aju su u riziku, ako to nisu markirana goriva. Ko je blizu granice ide nekoliko puta u toku dana i donosi gorivo u rezervoaru jer druga?ije ne može, a ko je daleko mora da plati najskuplje gorivo u okruženju. Država radi protiv svojih poljoprivrednika, ne samo kroz gorivo ve? i kroz zemljišnu politiku i druge mere koje donosi – naglašava Bugarin.

Sve to ?e, upozorava, uticati loše na setvu, jer ?e poljoprivrednici koji, naravno, ne mogu izbe?i upotrebu goriva, sigurno smanjiti pripremu zemljišta na minimum da bi uštedeli.

-Nema uslova za primenu odgovaraju?e i neophodne agrotehnike. S jedne strane, skupo je gorivo, a sutra treba kupiti i seme i ?ubrivo, a nema prihvatljivog kredita za malog proizvo?a?a i nema novca. Država ništa nije uradila, a Zakon o predžetvenom finansiranju nema efekata i nije zaživeo – veli Bugarin. – Kad se to poveže sa ve?im stepenom finalizacije kao što je proizvodnja mesa i mleka na malom gazdinstvu, onda imamo ponovo problem. To je sad toliko srozano da se ne ostvaruje prihod od proizvodnje mleka koji omogu?uje barem prostu reprodukciju u toj proizvodnju, a kamoli da deo te proizvodnje treba uložiti u prole?nu setvu. Valja imati na umu i to da ?e mnogo kasnije zasejane pšenice verovatno biti problemati?na kada je re? o broju biljaka, kao i to da je kukuruz nedovoljno cenovno vrednovan i da izvoza Dunavom nije bilo zbog leda. Selja?ki kukuruz u maju izlazi iz koševa ali treba obaviti setvu dva meseca pre toga. Sve u svemu, u velikom smo problemu kada je re? o agrotehnici.

Uz sve to, poljoprivrednici sad treba da budu spremni i na provere jer, kako kaže Slaviša Petkovi? iz Republi?ke tržišne inspekcije, inspekcija sada ima mogu?nost da, u saradnji sa saobra?ajnom policijom, organizuje kontrolu u kojoj ?e mo?i da na ulici zaustavi vozilo.

“To možemo i samostalno, kod privrednih subjekata možemo kontrolisati prisutnost markera. Ukoliko je ona niža od dozvoljene, to je kažnjivo”, rekao je Petkovi? gostuju?i u Dnevniku RTS-a.

Objašnjava da su izmene u kontroli porekla i kvaliteta obuhvatile sve manjkavosti koje su uo?ene tokom kontrole 2016. godine. Cilj je, kako kaže, da se gorivu zna poreklo, da voza?i dobiju kvalitetno gorivo a istovremeno država suzbije crno naftno tržište.

(Agrosmart) 

Podelite ovu stranicu!