Novi sajt sa podacima o budžetu Vojvodine

17 Feb 2016

Pajtić pozvao premijera Srbije Aleksandra Vučića i republičku Vladu da slede ovaj primer

Pokrajinska Vlada pokrenula je novi sajt koji omogu?ava javni uvid u podatke o raspolaganju budžetom Vojvodine od 2004. godine do danas, koji ?e gra?anima biti dostupan na adresi www.budzet.vojvodina.gov.rs.

Na sajtu se od danas mogu na?i svi podaci vezani za izvršenje budžeta svakog pokrajinskog organa, broj zaposlenih, biografije rukovodilaca, finansijski i planovi javnih nabavki, kao i podaci o obavezama i potraživanjima Pokrajine.

Dostupni su i podaci o imovini i o svim sudskim postupcima gde je Vojvodina stranka u sporu.

Predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti? izjavio je na predstavljanju sajta da se na taj na?in uspostavlja princip apsolutne transparentnosti obavljanja vlasti i pozvao premijera Srbije Aleksandra Vu?i?a i republi?ku Vladu da slede ovaj primer.

“Ve? ?etiri godine slušamo po pojedinim medijima da su se u Pokrajini zaposlile hiljade i hiljade ljudi i da su nestale milijarde dinara. Do sada smo posezali za tužbama, a od danas je uspostavljen jedan princip koji ne postoji ni u jednoj administraciji na zapadnom Balkanu, ve? samo u nekim od najrazvijenijih zemalja EU”, rekao je Pajti?.

Pajti? je pozvao republi?ku Vladu da u?ini isto, jer kada se “jednom uspostavi apsolutna transparentnost, onda se taj princip više ne može ukinuti”.

“Nije prihvatljivo da republi?ka administracija još od Vlade Zorana ?in?i?a nije donela u Parlamentu Srbije nijedan završni ra?un budžeta, a da je pokrajinska administracija sve ove godine donosila završne ra?une pokrajinskog. Svaki budžetski dinar, svako zaposlenje i svaka biografija bi?e na uvidu gra?anima”, dodao je Pajti?.

On je podsetio i na to da je republi?ka administracija do sada zaklju?ila oko 20 tajnih ugovora, od Beograda na vodi, Železare Smederevo, Er Srbije, hotela na Kopaoniku, zadruga u Vojvodini i sli?no, ?ime je nanela štetu od oko 997 milijardi dinara.

“Mi nikada nismo zaklju?ili nijedan tajni ugovor, jer se tajno zaklju?uju kada su štetni. Sigurno niko nije namerno na republi?kom nivou nanosio štetu Srbiji, nego je želeo da pribavi korist sebi. I zbog toga pozivamo Aleksandra Vu?i?a i republi?ku Vladu da objave sve te tajne ugovore i da na isti na?in objave sve podatke o trošenju budžetskih sredstava”, rekao je Pajti?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!