Novi Sad želi da preuzme upravljanje Tvrđavom

06 Apr 2012

Novi Sad želi da preuzme odgovornost i nad Vaserštatom

Predsednik Skupštine Novog Sada Aleksandar Jovanovi? izjavio je danas da gradske vlasti treba da u?u u pregovore sa Vojskom Srbije, kako bi Grad preuzeo upravljanje nad Petrovaradinskom tvr?avom.

U delovima Petrovaradinske tvr?ave još uvek se nalaze vojni objekti.

Jovanovi? je novinarima rekao da se od vojske delovi Tvr?ave mogu otkupiti ili vratiti Novom Sadu, kako bi se sa?cuvalo ovo “skriveno blago Novog Sada, na manje od jednog kilometra od centra grada”.

Prema njegovim re?ima, deo utvr?enja koji se zove Vaserštat je malo poznat javnosti, jer je decenijama predstavljao vojni kompleks, ali istovremeno predstavlja i ogromno bogatstvo.

„Na sre?u, Vaserštat je o?uvan upravo zahvaljuju?i vojsci koja je ?uvala ovaj kompleks. Tvr?ava je naš najve?i potencijal, najve?e blago Novog Sada”, kazao je Jovanovi?.

Vaserštat, odnosno „vodeni grad”, u istorijskom smislu predstavljao je odbrambenu instalaciju, veliki kompleks od 20 hektara koji je štitio gornju Tvr?avu.

On predstavlja kompleksan sistem trorednih oštrougaonih masivnih bedema i fortifikacijskih objekata, tako da su vodeni šan?evi za neprijatelja predstavljali prepreku.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!