Novi Sad: Pritužba na odluku o dimničarskim uslugama

30 Oct 2014

Nemaju svi objekti dimnjake, pa je time i nelogično da se naplaćuje neka usluga koja nikada neće biti izvršena

Udruženje za zaštitu prava potroša?a „Prosperitet“ uložilo je Zaštitniku gra?ana Novog Sada pritužbu na odluku o dimni?arskim uslugama u Novom Sadu. Zaštitinik je ocenio da je prilikom sprovo?enja ove odluke na?injeno niz nepravilnosti.

“Od kada je uvedena dimni?arina, nama se obratilo na stotine ljudi. Imamo i peticiju iz jednog dela grada koju je potpisalo oko 500 sugra?ana koji traže da se pokrene inicijativa za ocenu ustavnosti ove odluke”, kaže za RTV Radomir ?irilovi?, predsednik udruženja.

Prema njegovim re?ima, Udruženje je uputilo zahtev zaštitniku gra?ana Novog Sada.

“Dobili smo pozitivan odgovor da nije na valjan na?in pristupljeno donošenju ove odluke jer je poznato da nemaju svi objekti dimnjake, pa je time i nelogi?no da se napla?uje neka usluga koja nikada ne?e biti izvršena”, kaže ?irilovi?.

Dodaje da je Kancelarija zaštitnika utvrdila da su JKP “Stan” i “Informatika” morali da utvrde ta?an broj korisnika ovih usluga koji imaju dimnjake, što su propustili da utvrde, a ra?uni su ispostavljeni svim gra?anima Novog Sada. Pored toga, napravili su niz propusta i Zaštitnik gra?ana im je naložio da ih isprave.

“Još nema nikakvu informaciju o tome da li su ova javna preduze?a postupila po preporuci zaštitnika gra?ana. Oni su to morali davno da urade. Mi ?emo insistirati da što pre isprave sve nepravilnosti”, kaže ?irilovi?.

On dodaje da svaki Novosa?anin može da pošalje predstavku “Informatici” i da kaže da ta usluga nikada ne?e mo?i biti izvršena iz prostog razloga jer nemaju dimnjak.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!