Novi Sad: Perspektive 13, uprkos svemu

21 Dec 2014

Šok zadruga suočila se nedavno sa nestankom 500.000 dinara sa svog računa, koji su joj bili uplaćeni iz gradskog budžeta za programske aktivnosti, a potom skinuti u ime duga za korišćenje prostora

Šok zadruga otvori?e 23. decembra izložbu “Perspektive 13” u svom prostoru, a ne u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine – kako je bilo planirano, jer su sredstva predvi?ena za taj jedinstveni projekat afirmisanja mladih umetnika završila nedavno na ra?unu JP “Poslovni prostor”.

Šok zadruga suo?ila se nedavno sa nestankom 500.000 dinara sa svog ra?una, koji su joj bili upla?eni iz gradskog budžeta za programske aktivnosti, a potom skinuti u ime duga za koriš?enje prostora, uprkos dogovoru s nadležnima o odlaganju naplate, pla?anju u ratama i smanjenju cene zakupa.

Izložba “Perspektive 13” bi?e održana stoga u prostoru Šok zadruge – u koferima.

“Mnogo toga treba re?i da bi se izdržalo u ovakvim uslovima, a da pri tom ispuni sadržaj jednog kofera.

U kofer može stati izložba, može stati stav ili pištolj, skulptura, zec i knjiga. Kofere treba spakovati i oti?i iz ove zemlje ili se njoj vratiti, kunderovski re?eno, ‘na magarcu nesporazuma’”, navela je Šok zadruga, zahvaljuju?i svim izlaga?ima na razumevanju zbog neprilika u kojima se našla, kao i MSUV-u na terminu koji je predvideo bio za izložbu “Perspektive 13”.

Šok zadruga zahvalila je i ?lanovima žirija na uspešnoj saradnji i izboru ovogodišnjih perspektivnih mladih umetnika sa Akademije umetnosti u Novom Sadu i Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

Me?u 13 studenata izabranih za “Perspektive 13” su: Bojana Radenovi?, Dejan Jankov, Irena Mirkovi?, Klaudio Kra?un, Marija Kova? i Sr?an ?uri? sa novosadske Akademije umetnosti.

Za “Perspektive 13” izabrani su i studenti FLU u Beogradu: Antonia Božani?, Antonije Buri?, Luka Tripkovi?, Magdalena Pavlovi?, Maja ?or?evi?, Miodrag Samardži? i Tijana Radenkovi?.

Odabir umetnika u Novom Sadu obavljen je na završnoj izložbi AU koja je održana u Galeriji Matice srpske, Galeriji Rajka Mamuzi?a, Šok galeriji, kao i na izložbama “Razlike – retrospektiva” u MSUV i “Razlike” u Fabrici novosadskog Studentskog kulturnog centra.

Odabir za “Perspektive 13” u Beogradu obavljen je na završnoj studentskoj izložbi koja je proteklog vikenda otvorena u sve tri zgrade FLU (Raji?eva 10, Vojvode Putnika 67 i Mila Milunovi?a 1).

Izbor u sklopu projekta “Perspektive” zastupa ideju promovisanja najmla?ih ?lanova savremene umetni?ke scene Srbije – onih koji izlaze iz okrilja akademija, u cilju umrežavanja sa lokalnim institucijama kulture.

Tokom 13-godišnjeg postojanja, projekat “Perspektive” promovisao je više od sto mladih umetnika i postao prepoznatljiv kao jedna od najrelevantnijih inicijativa za podsticaj i podršku vidljivosti i boljem profesionalnom i društvenom pozicioniranju mladih likovnih autora.

Projekat “Perspektive” je 2001. godine pokrenula nekadašnja škola crtanja “Perspektiva” ateljea Džafo, da bi kasnije organizaciju preuzela Art klinika (MMC Led art). Izbor je podrazumevao odabir umetnika sa novosadske Akademije umetnosti glasanjem Žirija laika (publika kao žiri). Od 2009. godine u projekat je uklju?en i FLU u Beogradu a Žiri laika zamenjen je stru?nim žirijem koji ?ine kustosi, kulturni radnici i umetnici koji su i sami bili perspektivni.

U 2013. godini, nakon eutanazije projekta Art klinika, a u skladu sa novim konceptom Šok zadruge kao okvira za saradnju institucija, udruženja i pojedinaca, izložba “Perspektive” ušla je u zvani?an program MSUV i Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici.

Na izložbi “Perspektive 12” u MSUV najperspektivnijim mladim umetnikom proglašena je Jovana Relji? iz Subotice sa novosadske Akademije, a studenti Nora Mesaroš i Gojko Dutina, tako?e sa AU, zauzeli su drugo i tre?e.

U Šok zadruzi u toku je izložba Gojka Dutine “Nikad robom”.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!