Novi Sad: Opao pritisak vode, preti li užički sindrom?

17 Feb 2014

"Ukoliko nestručni ljudi nastave da rade posao za koji nisu kompetentni, na leto ćemo u Novom Sadu imati velikih i ozbiljnih problema sa vodom"

U pojedinim delovima Novog Sada ve? danima je smanjen pritisak vode, a u Javnom komunalnom preduze?u Vodovod i kanalizacija kažu da je razlog za to što ne rade dva bunara u sistemu, dok bivši direktor tog preduze?a Branko Bjelajac tvrdi da je razlog za to nestru?nost ljudi iz Vodovoda.

U Vodovodu su novinarima kazali da je uzrok za slabiji pritisak vode to što dva bunara na izvorištu vode, od ukupno 34, nisu u funkciji zbog niskog nivoa podzemnih voda i niskog vodostaja Dunava. Iz Vodovoda su najavili da ?e u naredna tri meseca pustiti u rad tri nova bunara na izvorištu vode Petrovaradinska ada. Iz tog preduze?a su kazali i da je slabiji pritisak vode na višim spratovima, jer u nekim zgradama nema hidrofora, a u pojedinim slu?ajevima razlog je to što je nekim gra?anima neko svakodnevno zavrtao ventile, što su evidentirale ekipe Vodovoda.

Bivši direktor Vodovoda i kanalizacije Branko Bjelajac rekao je agenciji Beta da su se problemi sa pritiskom mogli spre?iti, uprkos takozvanoj sušnoj zimi, kada bi odluke u Vodovodu donosili stru?ni a ne nestru?ni ljudi, što je sada slu?aj. Prema njegovim re?ima, dva bunara na izvorištu vode su najverovatnije zaga?ena fekalnim vodama i oni su van funkcije, pa se doma?instvima umesto uobi?ajenih oko 1.200 litara vode u sekundi, što je uobi?ajeno za ovaj period godine, ovih dana isporu?uje do 1.000 litara.  “Ukoliko nestru?ni ljudi nastave da rade posao za koji nisu kompetentni, na leto ?emo u Novom Sadu imati velikih i ozbiljnih problema sa vodom”, kazao je Bjelajac.

On je polovinom januara meseca upozorio da Novom Sadu preti “uži?ki sindrom” sa vodovodnom mrežom, zbog nestru?nosti klju?nih kadrova u tom preduze?u. “Uži?ki sindrom bi bio katastrofa za grad od 400.000 stanovnika kao što je Novi Sad”, upozorio je Bjelajac, koji i danas radi u JKP Vodovod i kanalizacija.

On je naveo da je do septembra 2012. godine to preduze?e imalo direktora, pomo?nika direktora i tehni?kog direktora, a da sada ima još deset pomo?nika i savetnika direktora, koji primaju plate ve?e od 100.000 dinara. Prema njegovim re?ima, do septembra 2012. Vodovod je po svim osnovama imao manje od 750 zaposlenih, a sada ih ima izme?u 900 i 1.000. “Broj je neodre?en jer stalno dolaze novi, uprkos uredbi Vlade Srbije o zabrani zapošljavanja“, kazao je Bjelajac.

(Autonomija/Beta) 

Podelite ovu stranicu!