Novi Sad nema akcioni plan za borbu protiv korupcije

28 Dec 2015

Lokalna samouprava nije prepoznala to kao problem ili beži od sistemskog rešavanja problem

Novi Sad je jedan od gradova koji nema usvojen Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije, a u narednom periodu široka koalicija nevladinih organizacija inicira?e njegovo donošenje i monitoring sprovo?enja, najavljeno je danas u Centru za razvoj demokratskog društva Europolis iz Novog Sada.

“Odgovor na to što Novi Sad nema LAP za borbu protiv korupcije možemo potražiti na dve adrese. Jedna je lokalna samouprava koja nije prepoznala to kao problem ili beži od sistemskog rešavanja problema, a druga je civilno društvo koje nije dovoljno umreženo i organizovano”, rekao je predstavnik Centra Dane Pribi? na tribini povodom po?etka projekta Transparentnost procedura zapošljavanja u upravi Grada Novog Sada.

Kao je objasnio, u pitanju projekat koji ?e u tri faze sprovesti istraživanje transparentnosti zapošljavanja u lokalnoj samoupravi, sprovesti javnu kampanju i zatražiti donošeje lokalnog akcionog plana i na kraju se baviti osnaživanjem drugih orhganizacija civilnog društva za ova pitanja.

Pavle Dimitrijevi? iz Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) rekao je da situacija nije bolja ni u ostatku Srbije kada se radi o donošenju LAP za borbu protiv korupcije, ali da se primer dobre prakse nalazi u Nišu, kroz rad Lokalnog antikorupcijskog foruma.

“Kroz projakat su radili upravo na ukazivanju na to kako je došlo do zloupotreba priikom zapošljavanja. To je dobar primer za to kako su se organizacije civilnog društva uklju?ile u rad na spre?avanju strana?kog zapošljavanja”, rekao je Dimitrijevi?.

Dodao je da je, osim strana?kog zapošljavanja, u lokalnim sredinama veliki problem i klasi?ni mito, javne nabavke, trošenje javnih sredstava i komisije za njihovu raspodelu, ali da se sada o ovim problemima mnogo više pri?a i te da je mnogo više ljudi spremno da javno o tome progovori.

Dimitrijevi? je predstavio i prvu socijalnu mrežu za borbu protiv korupcije u Srbiji ?ije je osnivanje inicirao BIRODI, a koja se nalazi na adresi www.integrist.net. Na ovoj mreži ljudi mogu otvoriti nalog i prona?i materijal za edukaciju, mogu govoriti o svojim problemima, ugroženim pravima, primerima kada su bili u dodiru sa korupcijom i sli?no.

Projekat Transparentnost procedura zapošljavanja u upravi Grada Novog Sada sprovodi Centar za razvoj demokratskog društva Europolis uz podršku Delegacije EU u Srbiji.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!