Novi Sad: Ljubav se poklanja

11 Feb 2014

Šok zadruga u Novom Sadu organizuje tokom februara i marta novu akciju “totalne rasprodaje umetnosti” - prodajnu izložbu posvećenu ljubavi, povodom Dana sv. Valentina, ali i Dana žena i dolazećeg proleća

Šok zadruga u Novom Sadu organizuje tokom februara i marta novu akciju “totalne rasprodaje umetnosti” – prodajnu izložbu posve?enu ljubavi, povodom Dana sv. Valentina, ali i Dana žena i dolaze?eg prole?a.

Na izložbi “Sve o ljubavi – Srce sv. Valentina” u?estvuju Dragana B. Stevanovi?, Milena Stoši?, Jelena ?uri?, Gabriela Hajzler, Ivana Smiljani?, Mina Ili?, Ivana Aran?elovi?, Marija Kosti?, Ivan ?uri?, Tadija Jani?i?, Aleksandar Dimitrijevi?, Milan Neši?, Dušan Zaklan, Vladimir Ili?, Nikola Džafo, Dušan Stoši?, Aleksandar Rafajlovi?, Žolt Kova?, Vuk Vu?kovi?…

Pod sloganima “Ljubav se ne kupuje, ve? poklanja!” i “Sve za crvenu!”, izložba ?e biti otvorena 13. i 14. februara povodom Dana zaljubljenih – Dana sv. Valentina, 7. i 8. marta povodom Dana žena i 21. i 22. marta povodom dolaska prole?a.

Šok zaDruga nalazi se u pasažu u Zmaj Jovinoj 22 od leta 2013. godine i eutanazije legendarne Art klinike Multimedijalnog centra Led art.

“Velika rasprodaja umetnosti” nastavak je akcije “Publici na noge” koja ima za cilj da utvrdi položaj umetnosti i umetnika u društvu u Srbiji i da eventualno prona?e uspešan model komunikacije stvaralaca i njihove publike (sa akcentom na robno-nov?anoj razmeni).

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!