Novi Sad i USAID potpisali sporazum

21 okt 2011

Novi Sad i USAID potpisali sporazum o davanju garancija za izdavanje municipalnih obveznica u vrednosti od 35 miliona evra

Grad Novi Sad i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) potpisali su danas sporazum o davanju garancija za izdavanje municipalnih obveznica u vrednosti od 35 miliona evra.

Sporazum su potpisali gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić i ambasadorka SAD u Srbiji Meri Vorlik.

„Zahvaljujući podršci i saradnji sa USAID-om, Unikredit bankom i Stalnom konferencijom gradova i opština, naš grad će od sada biti u mnogo boljoj poziciji da finansira kapitalne projekte, kao i da privlači strane investicije čime ćemo ubrzati razvoj i omogućiti kvalitetniji život građana Novog Sada“, rekao je Pavličić.

Grad Novi Sad je prva lokalna samouprava u Srbiji koja se zadužuje prodajom municipalnih obveznica, a novac prikupljen na taj način namenjen je finansiranju većih infrastrukturnih projekata – izgradnji saobraćajnice Bulevar revolucije i kanalizacione mreže u prigradskim naseljima.

Pavličić je istakao da je grad povoljnijim zaduživanjem uštedeo 4,5 miliona evra.

Američka ambasadorka u Srbiji Meri Vorlik je rekla da izdavanje municiplanih obveznica Grada Novog Sada označava početak novog doba u oblasti finansija opština u Srbiji.

Komisija za hartije od vrednosti je 7. oktobra dala odobrenje za prvu emisiju dugoročnih obveznica Grada Novog Sada u vrednosti 15 miliona evra. Biće emitovano 15.000 komada tih hartija od vrednosti pojedinačne nominalne vrednosti 1.000 evra.

Kupac obveznica Novog Sada biće Unikredit banka u Srbiji sa kojom je Grad Novi Sad u julu ove godine potpisao ugovor o izdavanju municipalnih obveznica u ukupnoj vrednosti 35 miliona evra.

Obveznice će biti izdate na rok od 12 godina, sa godišnjom kamatom od 6,25 odsto. U prve dve godine biće isplaćivana samo kamata, a u narednih 10 godina i glavnica i kamata.

Predstavnici grdske uprave su najavili da će još dve tranše municipalnih obveznica biti emitovane do kraja godine.

Prva tranša vrednosti šest miliona evra biće namenjena osiguravajućim društvima, dok će preostalih 14 miliona biti iskorišteno za finansiranje radova.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!