Novi Sad: Drugi protest apotekara zbog finansijskih problema

29 Jun 2016

Grad Novi Sad kao osnivač Apoteke Novi Sad godinama unazad upozoravan je na teškoće u poslovanju

Predstavnici Apoteke Novi Sad protestovali su danas u centru grada zbog teškog položaja zaposlenih i finansijskih problema koji dovode u pitanje budu?nost te zdravstvene ustanove ?iji je osniva? grad.

Radnici Apoteke su i sa drugog protesta ukazali na dugogodišnje loše stanje u toj instituciji, kao i na dugove koji su dostigli višemilionske iznose.

Apoteka Novi Sad ima dug od 233 miliona dinara, zbog kojeg joj preti blokada ra?una, a zaposleni su upozorili da ve? mesecima nema lekova za pacijente.

“Grad Novi Sad kao osniva? Apoteke Novi Sad godinama unazad upozoravan je na teško?e u poslovanju a uprkos tome, zbog nagomilanog duga dovedeno je u pitanje o?uvanje  zdravlja sugra?ana”, poru?ili su u?esnici protesta.

Nezadovoljne radnike primio je ?lan Gradskog ve?a za zdravstvo Zoltan Horvat, koji ih je obavestio da ?e Grad “u?initi sve kako bi se omogu?ilo normalno funkcionisanje”.

Horvat je kazao da ?e “konkretnije mere” mo?i da budu preduzete pošto se oformi novo Gradsko ve?e, a što se o?ekuje 1. jula.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!