Novi Sad danas obeležava Dan grada

01 Feb 2010

Razli?itim

gradskakuca.jpgRazli?itim manifestacijama u Novom Sadu ?e danas biti obeležen 1. februar, Dan grada.
Ovaj datum je za Dan grada ustanovljen po dolasku nekadašnje koalicije “Zajedno” na vlast u glavnom gradu Vojvodine 1997. godine.
Re? je o datumu kada je Novi Sad 1748. godine stekao status Slobodnog kraljevskog grada u Habsburškoj Monarhiji.
Kada je austrijska carica Marija Terezija 1. februara 1748. godine potpisala Povelju slobodnog kraljevskog grada, Novi Sad je dobio autonomiju visokog stepena u okviru tadašnje Monarhije.
Dotadašnje naselje koje se zvalo Petrovaradinski šanac, jer je nastalo ispod Petrovaradnske tvr?ave i samog naselja Petrovaradin, dobilo je i ime na ?etiri jezika: Ujvidek na ma?arskom, Nojzac (Neusatz) na nema?kom, Neoplanta na latinskom i Novi Sad na srpskom jeziku.
Gra?ani Novog Sada su zapravo otkupili status Slobodnog kraljevskog grada tako što su za Povelju uplatili tadašnjih 80.000 rajnskih forinti. Novac su prikupili najbogatiji žitelji Petrovaradinskog šanca.
Povodom Dana grada dodeljuje se i najviše gradsko priznanje, februarska nagrada, ?iji je dobitnik ove godine kompozitor Jovan Joca Adamov.
To priznanje do sada su, izme?u ostalih, dobili muzi?ar ?or?e Balaševi?, kardiovaskularni hirurg Ninoslav Radovanovi?, književnik Aleksandar Tišma, glumica Mira Banjac, književnik Laslo Vegel, pijanistkinja Rita Kinka, novinar Dimitrije Boarov.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!