Novi izazovi u energetici

12 Dec 2011

Kako raste broj stanovnika na zemlji tako raste i potražnja za energijom, izazivajući žestoko nadmetanje za sve manje siromašnije izvore. Mnogi eksperti veruju da će proizvodnja nafte uskoro dostići maksimum, ali da alternativni izvori još nisu u mogućnosti da nadoknade prazninu

Kako raste broj stanovnika na zemlji tako raste i potražnja za energijom, izazivaju?i žestoko nadmetanje za sve manje siromašnije izvore. Mnogi eksperti veruju da ?e proizvodnja nafte uskoro dosti?i maksimum, ali da alternativni izvori još nisu u mogu?nosti da nadoknade prazninu. Na jednom skupu održanom po?etkom novembra u Hjustonu, energetski stru?njaci razmatrali su trendove koji bi mogli da u narednim decenijama radikalno preobraze energetski sektor.

Proteklih nekoliko godina svetska energetska scena po?ela je da se menja kada je Brazil kraj svojih obala pronašao ogromne rezerve nafte. Istovremeno, Sjedinjene Države su horizontalnim bušenjem po?ele da eksploatišu gas , a donekle i naftu iz naftnih škriljaca. Kanada je u zapadnoj provinciji Alberti pove?ala proizvodnju nafte iz naftnog peska. Kanadski ministar prirodnih resursa, Džo Oliver, kaže da je nova tehnologija pokrenula energetski eldorado u Severnoj Americi

„Od škriljaca do kanadskog naftnog peska Severna Amerika je sada najbrže rastu?i region za proizvodnju nafte van OPEKa, u kome se u narednih 5 godina predvi?a rast ve?i od 10 odsto“, kaže Oliver.

Ministar Oliver kaže da ?e rast severnoameri?ke proizvodnje iz podmorskih i kopnenih bušotina smanjiti uticaj zemalja ?lanica OPEKa.

„?ini mi se da njihov uticaj ne?e biti isti, kakav su zemlje OPEKa imale u oblasti nafte i drugih prirodnih izvora“, kaže Oliver.

Te dramati?ne promene tema su nove knjige „Potražnja, bezbednost energije i preobražaj modernog sveta“, autora Danijela Jergina.

„Menja se mapa snabdevanja naftom, menjaju se o?ekivanja, što zna?i da ?e se promeniti tržište i da ?e to uticati na geopolitiku“, kaže Jergin.

Jergin, koji predvodi energetsku konsultantsku firmu IHS-CERA, prime?uje da su sve tehnološke inovacije koncentrisane u tradicionalnom sektoru nafte i gasa, ali dodaje da ?e se razvoj obnovljivih izvora – vetra, sunca i biogoriva – nastaviti i kroz nekoliko decenija postati zna?ajniji.

„Moramo da se brinemo za ono što se doga?a trenutno i ono što ?e biti u narednih par decenija, ali i u daljoj budu?nosti, što zna?i da treba raditi na svim frontovima odjednom“, kaže Jergin.

Jedna od zemalja koje to sprovode je Turska, koja razvija elektrane na vetar sa ciljem da njima kroz 20 godina pokrije 30 odsto potreba za strujom. Ali Turska tako?e nastoji da iskoristi svoj položaj izme?u Evrope i Azije i postane regionalna energetska sila. Alparslan Bajraktar je komesar turske energetske agencije EMRA.

„U središtu smo ponude i potražnje. Evropska strana, pa i mi, imamo ogromnu potražnju, dok je Turska okružena zemljama snabdeva?ima“, kaže Bajraktar.

Takva vrsta planiranja doprinosi transformaciji sveta, smatra generalni sekretar londonskog Svetskog energetskog saveta, Kristofer Fraj.

„Upostavili smo koridore za naftu i gas, pa zašto ne bismo iskoristili neke od njih za energiju dobijenu od vetra – prvo do Turske, a zatim do Evrope i dalje“, kaže Fraj.

Fraj kaže da je energetski sektor suo?en sa mnogim ekološkim i geopoliti?kim preprekama, ali da je ovo uzbudljivo doba.

„S jedne strane ogromna neizvesnost, a sa druge mnoge inovacije. Kako je neko rekao: na pragu smo ogromne, teku?e revolucije“, kaže Fraj.

Svetska ekonomija, proizvodnja i distribucija hrane pa i ekološka slika planete zavisi?e od toga kako ?e se ta revolucija završiti.

(Glas Amerike)

Podelite ovu stranicu!