Nova vlast u Temerinu

11 Oct 2014

SNS preuzela vođstvo opštinom

U petak je u Temerinu formirana nova vladaju?a koalicija na ?elu sa Srpskom naprednom strankom (SNS) sa devet odbornika i time su promenjeni i nosioci funkcija u Temerinu.

Novu koaliciju ?ine još odbornici Socijalisti?ke partije Srbije (3), SPO-a (1), koalicije „Zajedno za promene – za naš Temerin (3) i dva nezavisna odbornika. Mada su predstavnici Srpske radikalne stranke prethodno potpisali inicijativu za smenu prethodne vlasti, oni su ostali u opoziciji i bili su odsutni sa sednice Skupštine-opštine u petak.

Opštinu ?e umesto Andraša Gustonja iz Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara voditi ?uro Žiga iz SNS-a. Njegov zamenik ?e biti Nikola Ember iz SPS-a.

„Prethodna vladaju?a koalicija nije mogla da opstane“ izjavio je sada ve? bivši gradona?elnik Andraš Gustonj, koji je šest godina bio prvi ?ovek Temerina.

(Vajdasag Ma)

Podelite ovu stranicu!