Nova stranka: Zašto JKP u Novom Sadu ustupa posao studentskoj zadruzi

27 Jul 2015

Gradsko zelenilo ustupilo posao košenja trave SZ "Mašinac"

Nova stranka optužila je danas novosadsko Javno komunalno preduze?e (JKP) Gradsko zelenilo da je svoju osnovnu delatnost, odnosno košenje trave, putem tendera ustupilo jednoj studentskoj zadruzi, a vrednost tog posla je 20 miliona dinara.

Nova stranka je optužila Gradsko zelenilo da je tender bio raspisan tako da je bilo jasno da je namenjen Studentskoj zadruzi “Mašinac” iz Novog Sada, dok je ta zadruga dan pre zvani?nog objavljivanja tendera, odnosno 15. jula ove godine, na svojoj Fejsbuk stranici ve? bila objavila oglas u kojem je tražila izvršioce sa trimerima za košenje trave.

Ta partija je podsetila da u Statutu Gradskog zelenika piše da je osnovna delatnost preduze?a „usluge ure?enja i održavanja okoline“ i ocenila da je zbog toga ustupanje posla košenja trave “apsurdno”.

Nova stranka je pozvala nadležne institucije da ispitaju iznete ?injenice i preduzmu zakonom propisane radnje.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!