Nova stranka – Zajedno za Vojvodinu

26 dec 2011

Reč je o stanci nacionalne manjine, sa sedištem u Ruskom Krsturu, a predsednica je Olena Papuga

U registar političkih stranaka Srbije upisana je nova partija – 82. po redu, pod nazivom „Zajedno za Vojvodinu“.

„Zajedno za Vojvodinu“, sa sedištem u Ruskom Krsturu, upisana je u Registar političkih stranaka kao politička stranka nacionalne manjine, objavljeno je u Službenom glasniku.

Kao zastupnik nove stranke upisana je Olena Papuga iz Ruskog Krstura.

Više od polovine stranaka upisanih u Registar su stranke nacionalnih manjina kojima je za osnivanje potrebno da prikupe 1.000 potpisa građana koji ih podržavaju. Za upis u Registar političkih stranaka neophodno je 10.000 potpisa građana.

Politička stranka se osniva na osnivačkoj skupštini donošenjem osnivačkog akta, programa, statuta i izborom lica ovlašćenog za zastupanje političke stranke.

Na političkoj sceni Srbije pre preregistracije stranaka na osnovu novog Zakona o političkim partijama bilo je više od 600 političkih stranaka.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!