Nova stranka – Zajedno za Vojvodinu

26 Dec 2011

Reč je o stanci nacionalne manjine, sa sedištem u Ruskom Krsturu, a predsednica je Olena Papuga

U registar politi?kih stranaka Srbije upisana je nova partija – 82. po redu, pod nazivom “Zajedno za Vojvodinu”.

“Zajedno za Vojvodinu”, sa sedištem u Ruskom Krsturu, upisana je u Registar politi?kih stranaka kao politi?ka stranka nacionalne manjine, objavljeno je u Službenom glasniku.

Kao zastupnik nove stranke upisana je Olena Papuga iz Ruskog Krstura.

Više od polovine stranaka upisanih u Registar su stranke nacionalnih manjina kojima je za osnivanje potrebno da prikupe 1.000 potpisa gra?ana koji ih podržavaju. Za upis u Registar politi?kih stranaka neophodno je 10.000 potpisa gra?ana.

Politi?ka stranka se osniva na osniva?koj skupštini donošenjem osniva?kog akta, programa, statuta i izborom lica ovlaš?enog za zastupanje politi?ke stranke.

Na politi?koj sceni Srbije pre preregistracije stranaka na osnovu novog Zakona o politi?kim partijama bilo je više od 600 politi?kih stranaka.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!