Nova stranka: Zajedništvo donosi pobedu na beogradskim izborima

28 Jul 2017

"Zajedničkim snagama možemo da pobedimo čak i takve nefer uslove i sprečimo masovnu krađu glasova"

Predsednik Nove stranke Zoran Živkovi? izjavio je da zajedništvo donosi pobedu opoziciji na beogradskim izborima.

“Nova stranka je otvorena za razgovore i dogovore sa onim politi?kim snagama ?ije je opoziciono delovanje u odnosu na aktuelni režim nesumnjivo. U?ini?emo sve što je do nas da do zajedni?ke liste prodemokratskih opozicionih stranaka i pokreta za beogradske izbore do?e. Ukoliko se, uprkos našim naporima, to ipak ne desi, Nova stranka bi?e spremna da na ove izbore iza?e samostalno, sa konkretnim programom i kredibilnim kandidatima koje ?e predvoditi Vesna Raki? Vodineli?, profesorka prava i predsednica Saveta stranke”, rekao je Živkovi? na sednici beogradskog odbora Nove stranke.

Dodao je da beogradski odbor Nove stranke ve? sad radi u “režimu povišene borbene gotovosti”, te da je spreman da “sve što pripremi, konkretne predloge rešenja za goru?e probleme u prestonici, uloži u pobedni?ku zajedni?ku listu”.

Živkovi? je naveo i da je oformljen pregovara?ki tim stranke, koji ?e razgovarati sa drugim akterima i odlu?ivati o saradnji, te da ga ?ine Vesna Raki? Vodineli?, potpredsednici Nove stranke Aleksandar Stankovi? i Mira Petrovi?, kao i Aris Movsesijan, vršilac dužnosti predsednika beogradskog odbora Nove stranke.

“Beograd bi trebalo da bude prvo mesto gde ?e aktuelni režim pretrpeti poraz. Znamo da ?e izborni uslovi biti nedemokratski, da SNS ve? uveliko radi na pripremi izborne kra?e. Pojedini predlažu bojkot takvih izbora, ali to je besmisleno i ne bi ni najmanje naljutilo aktuelni režim. Naprotiv. Zato je potrebno udruživanje, jer zajedni?kim snagama možemo da pobedimo ?ak i takve nefer uslove i spre?imo masovnu kra?u glasova”, poru?io je Živkovi?.

Aris Movsesijan je rekao da ?e glavni fokus na predstoje?im izborima u Beogradu biti na kontroli regularnosti izbora, jer je ona na prethodnim, predsedni?kim izborima u velikoj meri podbacila.

“Nova stranka ?e na svakom bira?kom mestu obezbediti dobro pripremljene kontrolore, sa ?ijim obukama ve? sada otpo?injemo. Plasiranje informacija da je Vu?i? nepobediv, raznim insinuacijama da ?e prekrajati izbornu volju gra?ana, ovog puta ne?e pro?i”, zaklju?io je Movsesijan.

(Autonomija/Beta)

Podelite ovu stranicu!