Nova stranka: Vučević ponovo nanosi štetu budžetu Novog Sada

02 Jun 2017

"Budžet grada kao izborni plen stranke"

Nova stranka optužila je gradona?elnika Novog Sada Miloša Vu?evi?a da nanosi štetu gradskom budžetu finansiranjem privatne Novosadske televizije novcem iz gradske kase.

Ta stranka je saopštila da se iz odgovora gradskih vlasti koji su dobili po po zahtevu za pristup informacijama od javnog zna?aja, vidi da je Novosadska televizija, koja je, kako navode, “privatizovana u septembru 2015. godine pod veoma sumnjivim okolnostima”, i za narednih godinu i po dana dobila besplatno na koriš?enje ekskluzivni prostor u strogom centru grada veli?ine oko 500 kvadratnih metara.

Novosadska TV, gradU saopštenju se dodaje da se kao formalni razlog u dostavljenim dokumentima navodi to što “novosadska vlast predvo?ena Milošem Vu?evi?em nije stigla da zaklju?i ugovor o zakupu”.

 

“Suštinski je to finansiranje medija bliskih vlasti i nanošenje štete budžetu grada Novog Sada u procenjenom iznosu od preko dva miliona dinara. Ako se tome doda i ispla?enih 8,5 miliona Novosadskoj TV za prenos skupštinskih sednica mimo tendera, koriste?i ‘rupu’ u Zakonu o javnim nabavkama, i 13 miliona državne pomo?i, dobija se jasna slika koliko se novca gra?ana daje za medij blizak Srpskoj naprednoj stranci”, isti?e Nova stranka.

Novosadska TVDodaje se i da je Vu?evi? ve? osu?en za nanetu štetu budžetu Novog Sada od 125 miliona dinara, ali da “on o?igledno budžet grada doživljava kao izborni plen svoje stranke i tako se prema njemu i ophodi”.

“Da je druga?ije, sigurno ne bi tolerisao da Novosadska TV, kao privatni medij, ostvari ekstra prihod na štetu gra?ana ?ije bi on interese trebalo da zastupa”.

U saopštenju se ocenjuje da se istovremeno dok se nezavisni mediji bore da prežive jer ih kažnjavaju drakonskim kaznama i dok profesionalne novinare biju i stavljaju im mete na ?elo, “mediji bliski režimu obilato dobijaju pomo? i protivzakonite privilegije”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!