Nova stranka: SNS nije politička partija

30 Aug 2017

Slučaj iz Subotice je unutrašnji sukob u organizaciji očigledno moćnijoj od države

Potpredsednik Nove stranke Milenko Vuji? izjavio je danas da je visoki funkcioner Srpske napredne stranke (SNS) i gradona?elnik Subotice Bogdan Laban pokazao da SNS nije politi?ka partija ve? udruženje ljudi istog kodeksa vezanih li?nim interesima.

Laban je ju?e rekao da je pretio Vladimiru Polovini da ?e mu “iš?upati grkljan”, ali je demantovao optužbe da ga je šamarao i izvinio se zbog “neprimerenog” re?nika koji je koristio. Laban i Polovina sastali su se u subotu u jednom suboti?kom hotelu, navodno zbog plakata izlepljenih po Subotici na kojima je pisalo “Bogdane, bog je ljut”.

Vuji? je rekao da se iz tog “obra?una ?lanova udruženja koje sebe naziva strankom” moglo saznati i da se u “njegovom okviru optužuje, sudi i kažnjava, budu?i da žrtva sukoba u jednom trenutku izjavljuje da nije išao u Tužilaštvo jer mu je stranka bitnija”.

On je dodao da je Srbija zgrožena onim što je ?ula, ali i saopštenjem SNS-a da je sve posledica toga što je neko nekog terao da krade, upitavši ko može da na kra?u tera gradona?elnika petog po veli?ini grada u državi u kojoj je sva vlast u rukama jednog ?oveka i jedne interesne grupe.

“Ovo je unutrašnji sukob u organizaciji o?igledno mo?nijoj od države, i ako se ovo dešava ?lanu te organizacije, šta mogu o?ekivati gra?ani koji to nisu i druga?ije misle? U civilizovanom društvu smena se podrazumeva, a u zemlji u kojoj ima vladavine prava Tužilaštvo mora da reaguje i poštuje Krivi?ni zakonik po kojom je pretnja smr?u krivi?no delo”, kazao je Vuji?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!