Nova stranka: Luka Novi Sad kršila Zakon o javnim nabavkama

08 Jun 2015

Zakoni važe samo za opoziciju

Nova stranka optužila je danas Luku Novi Sad i njenog direktora Aleksandra Milovan?eva da nije objavljivala oglase za javne nabavke, iako je po zakonu bila obavezna na to.

Luka Novi Sad (1)“Luka Novi Sad je za više od dve godine, koliko važi Zakon o javnim nabavkama, objavila samo pet oglasa na Portalu javnih nabavki i sve u poslednja dva meseca. To zna?i da su Zakon o javnim nabavkama po?eli primenjivati za dve godine zakašnjenja”, navela je Nova stranka u saopštenju za javnost.

Navodi se da se iz finansijskog izveštaja vidi da je Luka Novi Sad samo u 2013. godini imala troškove nabavke materijala 55 miliona dinara i troškove nabavke proizvodnih usluga 69 miliona dinara, a ve?inu tih nabavki su morali oglasiti, što nisu u?inili.

Luka Novi Sad (2)“To nije iznena?enje ako se zna da je na ?elu Luke Novi Sad Aleksandar Milovan?ev, hirurg po profesiji i stru?njak za malverzacije u javnim nabavkama, zbog kojih je ve? osu?ivan kao direktor Instituta za plu?ne bolesti”, piše u saopštenju.

Novosadski odbor Nove stranke zatražio je da ovakva negativna praksa Luke Novi Sad bude na odgovaraju?i na?in sankcionisana.

Milovan?ev: Neistinite optužbe Nove stranke na ra?un Luke Novi Sad

Direktor Luke Novi Sad Aleksandar Milovan?ev demantovao je danas optužbe Nove stranke da to preduze?e ne poštuje Zakon o javnim nabavkama i naveo da je Luka Novi Sad po?ela primenjivati taj zakon onog momenta kada je Uprava za javne nabavke odgovorila pozitivno na njihov upit da li ih zakon obavezuje na to.

“Nova uprava Luke Novi Sad, odmah nakon postavljenja, zatražila je mišljenje Uprave za javne nabavke da li zakon obavezuje i Luku Novi Sad, kao preduze?e sa ve?inskim državnim kapitalom, da sprovodi javne nabavke. Od trenutka kada je Uprava odgovorila potvrdno, Luka primenjuje Zakon o javnim nabavkama u potpunosti”, naveo je Milovan?ev u saopštenju za javnost.

Milovan?ev je optužbu Nove stranke da je bio osu?ivan zbog javnih nabavki nazvao “apsolutnom neistinom”. “To je laž! Takav nasrtaj na tu?u ?ast i ugled je kažnjiv po zakonu i to važi i za one koji saopštavaju laži i za one koji ih prenose”, naveo je on u saopštenju za javnost.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!