Nova stranka: Država se povukla iz medija i ustupila mesto SNS-u

30 Mar 2016

Primer Novosadske SNS televizije

Nova stranka saopštila je danas da je privatizacija medija u Srbiji obavljena na “katastrofalan i netransparentan” na?in i ocenila da je rezultat toga ?injenica da se država povukla iz medija, ali je svoje mesto ustupila Srpskoj naprednoj stranci (SNS), o ?emu svedo?i i primer privatizacije Novosadske televizije.

Nova stranka je u saopštenju za javnost optužila gradske vlasti u Novom Sadu da su mimo zakona nastavile da finansiraju Novosadsku televiziju i nakon što je privatizovana.

“Novosadska televizija se i dalje finansira novcem gra?ana Novog Sada, a služi za propagandu Aleksandra Vu?i?a i SNS-a. O?igledna je namera da se na ovaj na?in još više suzi medijski prostor i perfidnim metodama spe?i da se ?uje kriti?ka re?. Nova stranka ?e na?i na?ina da gra?ani saznaju o svim kriminalnim radnjama ljudi iz okruženja Aleksandra Vu?i?a”, piše u saopštenju.

Nova stranka je podsetila da je vlasnica Novosadske televizije Aleksandra Martinovi?, koja je doskora bila suvlasnica preduze?a Prointer IT Solution, firme koja je za samo tri godine vlasti SNS-a pove?ala prihode sa 15 miliona na “neverovatnih” 1,8 milijardi dinara i postala suvlasnik lanca trgovina WinWin.

Ugovorena cena za Novosadsku televiziju nije izmirena u celosti, ta televizija ne izmiruje obaveze prema Javnom preduze?u Poslovni prostor, a ne upla?uje “ni dinar” Regulatornom telu za elektronske medije na ime naknade za emitovanje programa, navodi se u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!