Nova njemačka partija objavila rat euru

16 Mar 2013

Politička pobuna protiv eura se proširila i na Njemačku koja plaća najveće doprinose Europskoj uniji i bori se za jedinstvenu valutu

Njema?ka ima novu euroskepti?nu partiju koja poziva na raspad eurozone i povratak nacionalnim valutama. Ova partija pod nazivom Alternativa za Njema?ku koju su osnovali ugledni njema?ki ekonomisti i akademici ?e se suprotstaviti konzervativnoj Krš?anskoj demokratskoj uniji Angele Merkel na nacionalnim izborima ove jeseni.

Politi?ka pobuna protiv eura se proširila i na Njema?ku koja pla?a najve?e doprinose Europskoj uniji i bori se za jedinstvenu valutu.

Alternativa za Njema?ku je dokaz za to. Nova stranka koju su ove sedmice osnovali ugledni ekonomisti i akademici poziva na ukidanje eura i povatak nacionalnim valutama ili stvaranje manjih unija s jedinstvenom valutom. Jedan od prijedloga je da Njema?ka u?e u uniju sa nekim od najzdravijih europskih ekonomija kao što su Austrija, Finska i Holandija.

Pokret koji ?e sredinom aprila i službeno postati politi?ka partija smatra da nijedna zemlja nije dužna da otpla?uje dugove drugih zemalja i zahtijeva da mehanizam spašavanja Europskog fonda stabilnosti bude ukinut.

Glasnogovornik Frauke Petry kaže da Alternativa za Njema?ku želi Europu, ali ne i euro:

Euro u svom trenutnom obliku škodi Europi. Zbog razlika u konkurentnosti pojedinih zemalja, naprimjer Gr?ke i Portugala, slabiji narodi su bili prisiljeni uvesti vrlo oštre socijalne mjere koje su dovele do visoke nezaposlenost mladih. Svaka zemlja bi trebala imati pravo da napusti euro“, navodi Petry.

Umor od eura nije nova stvar ?ak ni u Njema?koj. Njemci, nekada nepokolebljivi euro entuzijasti, su sve više frustrirani troškovima koji su potrebni da se spasi zajedni?ka valuta. Nedavno sprovedena anketa televizije ZDF je pokazala da gotovo pola Njemaca vjeruje da bi njihovoj državi bilo bolje bez eura.

Kako se navodi u anketi magazina Focus, oko 25 posto njema?kih glasa?a bi glasalo za stranku koja se zalaže za izlazak Njema?ke iz eurozone. Petry kaže da je Alternativa za Njema?ku nastala zbog neuspjeha mainstream partija da riješe ovo pitanje:

Njemci ne izlaze na ulice jer je stanje na njema?kom tržištu rada jož uvijek relativno mirno. Njemci  ionako ne vole protestirati, oni su vrlo disciplinirani i strpljivi. Ali mi svakodnevno primamo poruke od ljudi koji nam govore kako je dobro što smo se kona?no po?eli baviti ovim pitanjem koje je postalo politi?ki tabu.  Imamo osje?aj da smo pogodili živac populacije“, navodi Petry.

Popis li?nosti koje su se pridružile pokretu možda najbolje opisuje sve ve?e razo?arenje Njemaca eurom. Mnogi od njih su nekada bili ?lanovi ili pristaše Kr??anske demokratske unije (KDU) kancelarke Angele Merkel i napustili su partiju kao znak protesta zbog na?ina na koji je KDU pristupila rješavanju krize eurozone.

Osniva? Alternative za Njema?ku Bernd Lucke je profesor makroekonomije i bivši savjetnik Svjetske banke koji je napustio KDU 2011.godine nakon 33 godine ?lanstva.

Njihov najvažniji pristalica Hans-Olaf Henkel, bivši predsjednik Federacije njema?kih industrijalaca, je bivši eurofil koji je sada najžeš?i protivnik zajedni?ke valute. On i pet drugih istaknutih njema?kih euroskeptika su se bezuspješno borili protiv paketa za spašavanje Gr?ke na njema?kom Ustavnom sudu prošle godine.

Nacionalisti?ke konotacije

Anti europska retorika uglavnom dolazi od desni?arskih populisti?kih stranaka. Alternativa za Njema?ku se ?ini druga?ijom.

Iako je vjerovatno da ?e pokupiti glasove desni?arskih partija, oni sebe predstavljaju kao gra?ansku inicijativu koja je pokrenuta zbog nezadovoljstva državnom fiskalnom politikom  i nedostatka javnih rasprava o tom pitanju.

?injenica da su mnoge njene pristalice iskusni ekonomisti joj daje kredibilitet.
Me?utim, nova partija ima i kriti?are.

Vode?i ekonomista Rudolf Hickel koji je nekada vodio Institut za rad i ekonomiju pri Univerzitetu u Bremenu kaže da pozivi da se ukine euro nisu od pomo?i i da su ?ak i opasni. Unato? njihovom navodnom cilju da politi?ke procese u?ine više demokratskim, Hickel kaže da njihov politi?ki program ima jake nacionalisti?ke konotacije.

Poznajem autore. Oni se pretvaraju da se duboko zalažu za Europu, ali njihova partija u suštini koristi nacionalisti?ki diskurs ima nacionalisti?ke osobine. Ono što me najviše razljutilo je to što se prisje?aju zlatnih dana njema?ke marke i – iskoristiti ?u kontroverzni pojam – imperijalizma njema?ke marke. Ovo je renacionalizacijska, anti europska politika koja gleda unatrag umjesto naprijed“, tvrdi Hickel.

Hickel kaže da Alternativa za Njema?ku „nema šanse“ na op?im izborima u septembru.

Nove partije o?ito imaju problem da ostave trag na njema?koj politi?koj sceni.
Partija pirata koja se bavi slobodom interneta  vjerovatno ne?e u?i u Bundestag i uprkos njihovoj iznena?uju?oj pobjedi prije dvije godine kada su osvojili mjesta u ?etiri regionalna parlamenta.

Još jedan euroskepti?ni pokret pod nazivom Slobodni glasa?i je 2008. godine osvojio mjesta u bavarskom parlamentu s obe?anjima da ?e uravnotežiti budžet i poboljšati obrazovanje. Ali izvan Bavarije imaju marginalan utjecaj.

Alternativa za Njema?ku se nada da ?e skupiti dovoljan broj potpisa kako bi se kandidovali na izborima ove jeseni.

Ali možda ne?e morati pre?i prag od pet posto glasova za mjesta u Bundestagu kako bi uzdrmali Merkelinu vode?u koaliciju.

Iako još uvijek popularna, KDU je pretrpjela poražavaju?e poraze u klju?nim njema?kim državama što je posljedica otpora na  zahtjeve partije da se održi fiskalna disciplina u eurozoni.

Slobodni demokrati (FDP), Merkelin juniorski poslovni koalicijski partner, su prema anketama pali na svega ?etiri posto glasova, sa gotovo 15 posto glasova na posljednjim izborima za Bundestag.

(Slobodna Evropa)

 

Podelite ovu stranicu!