Nova farma i centar za otkup voća i povrća

23 Jun 2010

Srbija ima veliku priliku za proizvodnju, izvoz i konkurentnost poljoprivrede i prehrambene industrije. Zato je i naše strateško opredeljenje da investiramo toliko sredstava u naše kompanije u Srbiji

Industrija ulja Dijamant iz Zrenjanina i Dijamant agrar otvorili su danas farmu za tov junadi “Planta” u Futogu i otkupni centar za vo?e i povr?e u Bege?u, u koje je ukupno investirano oko 12 miliona evra.
Vlasnik hrvatske kompanije Agrokor Ivica Todori?, koja je ve?inski vlasnik uljare Dijamant, rekao je novinarima nakon otvaranja da je u zrenjaninskoj uljari ove godine ukupno investirano 50 miliona evra u nove tehnologije i skladišne prostore i najavio da ?e investicije biti nastavljene i do kraja godine.
Prema njegovim re?ima, Agrokor je u srpskim kompanijama u kojima ima ve?inski paket akcija do sada uložio oko 450 miliona evra, a samo tokom prvih šest meseci ove godine oko 100 miliona evra.
“Mi godišnje u kompanijama u Srbiji ostvarujemo promet od 600 miliona evra, od ?ega je 40 miliona izvoz. Trenutno u Srbiji zapošljavamo oko 7.000 radnika, a naša težnja je da zaposlimo još ljudi, jer planiramo da uskoro otvorimo još dve farme i dva otkupna centra”, rekao je Todori?.
Farma junadi u Futogu je grinfild investicija, koja se prostire na 5,5 hektara zemlje.
Njenim otvaranjem omogu?ena je proizvodnja oko 2.000 grla godišnje, ?ije ?e meso biti namenjeno doma?em i stranom tržištu.
Proizvodni deo farme sastoji se od devet štala, silosa za smeštaj hrane i deponije za smeštaj stajskog ?ubriva, kapaciteta 5.000 tona.
Uzgoj stoke, kao i proizvodnja sto?ne hrane u proizvodnom centru “Planta” u potpunosti su mehanizovani i ispunjavaju ISO i global G.A.P. standarde.
U farmi je trenutno zaposleno 160 radnika, ali ?e veliki broj njih biti angažovan i kroz razne vidove kooperacija.
Centar za otkup vo?a i povr?a Agro fruktus (fructus) u Bege?u ima 4.000 kvadratnih metara rashladnog prostora i u planu je da se u njemu dugoro?no ugovara proizvodnja i otkup za celu Vojvodinu.
Prema najavi Ivice Todori?a, u planu je da se u prvoj godini rada otkupi 25.000 tona vo?a i povr?a u vrednosti ve?oj od dve milijarde dinara, koji ?e biti plasirani na doma?e i inostrano tržište.
“Srbija ima veliku priliku za proizvodnju, izvoz i konkurentnost poljoprivrede i prehrambene industrije. Zato je i naše strateško opredeljenje da investiramo toliko sredstava u naše kompanije u Srbiji”, rekao je Todori?.
Prema njegovim re?ima, jedna od najve?ih šansi Srbije je izvoz smrznutog vo?a i povr?a, zbog ?ega je Agrokor od Frikoma stvorio jednu od najmodernijih fabrika te vrste u regionu, za koju se ve? sada interesuju mnoge multinacionalne kompanije.
Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? rekao je da se strateški cilj pokrajinske vlade u potpunosti podudara sa planovima hrvatskog Agrokora, a to su nova zaposlenja i razvoj poljoprivrede.
Pajti? je rekao da ?e Pokrajina nastaviti da podržava razvoj poljoprivrede preko svojih razvojnih fondova, ali i podsticajnim
sredstvima od 1.300 evra za svako novootvoreno radno mesto u Vojvodini.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!