Nov aranžman s MMF-om

30 Aug 2011

Predstavnici Vlade Srbije i MMF-a dogovorili su novi aranžman iz predostrožnosti koji će Srbiji omogućiti da u slučaju potrebe iskoristi pozajmicu od milijardu evra

Dogovorom da se sklopi novi aranžman iz predostrožnosti na godinu i po dana, kojim bi Srbiji bilo stavljeno na raspolaganje milijardu evra, završeni su pregovori Vlade Srbije i predstavnika Me?unarodnog monetarnog fonda.
Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoški?, šef misije MMF-a za Srbiju Albert Jeger i državni sekretar u Ministarstvu finansija Dušan Nikezi? održa?e sutra konferenciju za novinare u Vladi Srbije povodom završetka pregovora, na kojoj ?e biti saopšteni datalji postignutog dogovora.

MMF i Vlada nisu uspeli da smisle kako da manjak u državnoj kasi zadrže na planiranih 4,1 odsto bruto doma?eg proizvoda. Kako saznaje RTS, srpski ministri i stru?njaci Fonda dogovorili su se da rebalansom budžeta deficit bude pove?an na ?etiri i po procenta.

To zna?i da ?e manjak na nivou cele države, takozvani konsolidovani deficit, biti 153 milijarde dinara, umesto ranije planiranih 140. Od toga 132 milijarde je manjak u republi?kom budžetu.

Potrošnja u javnom sektoru mora?e da bude smanjena kako bi se uštedelo još 15 do 20 milijardi dinara, kojima ?e se pokriti, izme?u ostalog, i troškovi primene Zakona o finansiranju lokalne samuprave.

Suština problema je u tome što u budžet stiže manje novca od poreza, pošto proizvodnja ne raste kako se o?ekivalo. Zato je MMF procenu o?ekivanog rasta srpske privrede smanjio sa tri na dva procenta.

Uz novi aranžman, koji podrazumeva i milijardu evra za podršku deviznim rezervama, u slu?aju nužde, Vlada je izgleda pristala da u narednoj, iako izbornoj godini, krene sa dugo odlaganim reformama javnog sektora.

Važan momenat za novi aranžman

Novi aranžman sa MMF-om iz predostrožnosti za Srbiju u ovom momentu posebno je važan, zbog realne pretnje da bi novi talas svetske ekonomske krize mogao da se prelije na našu zemlju, jer bi bio pozitivan signal za strane poverioce i investitore.

Uo?i završnih pregovora o novom aranžmanu guverner Dejan Šoški? je izajvio da ukoliko bude obezbe?ena realizaciju novog aranžmana sa MMF-om, negativni efekti novog talasa svetske krize na našu zemlju bi?e manji.

Ekonomski savetnik premijera Cvetkovi?a Jurij Bajec rekao je ranije da su u Zakonu o budžetskom sistemu postavljeni okviri javnih rashoda i prihoda, tako da bi deficit državne kase u 2012. godini trebalo da bude niži od ovogodišnjih 4,2 odsto BDP-a.

Tokom boravka Misije MMF-a u Beogradu bilo je re?i i o merama ekonomske politike radi prevazilaženja spoljnih rizika i ublažavanja eventualnih posledica krize, a u okviru strukturnih reformi.

Razgovaralo se o javnim preduze?ima i reformama u zdravstvu, prosveti i penzionom sistemu, kao i o unapre?enju investicione klime, kao i rebalansu budžeta za ovu godinu i okvirima budžeta u 2012. godini.

Misija MMF-a, koju predvodi Albert Jeger, boravi u Srbiji od 18. avgusta, a aranžman iz predostrožnosti sa Fondom podrazumeva mogu?nost koriš?enja sredstava u slu?aju potreba zemlje a, kako je najavljeno, novi aranžman trajao bi 18 meseci uz pristup sredstvima u iznosu od 200 odsto kvote Srbije u MMF-u, odnosno oko milijardu evra.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!