NORA HICKO: Rodoljublje i sloboda

16 Dec 2012

Vreme je da se Vojvodina probudi i odbrani svoje pravo na slobodu

Kako stoji na tviter nalogu pokreta Dveri, oni su rodoljubivi i slobodni, što u sebi krije kontradiktornost. To su ti dverjanski „fore i fazoni“, po kojima se manipulativno bore za neku apstraktnu slobodu, aktivno huškaju?i na ugrožavanje tu?ih sloboda pod parolom rodoljublja.

Pojam rodoljublja po njihovoj nacionalisti?koj definiciji je „ljublje“ srpskog roda, samim tim nijednog drugog (setimo se predizborne kampanje „Za Srpsku Vojvodinu!“), ?ime se jasno pozicioniraju u opozit onoga što sloboda jeste.

Principi moralnosti i slobode se najpre definišu u odnosu prema „drugom“, poštovanjem njegove ili njene li?nosti, i prava na dostojanstvo. Samim tim, sloboda drugih je uslov moje slobode. Naime, sloboda zna?i i to da ja budem Vojvo?anin ili Vojvo?anka, te da se tako slobodno izjasnim, pa i gej Vojvo?anin ili Vojvo?anka. Imam slobodu da se tako izrazim jer time nikog ne ugrožavam. A jedan „pokret slobodnih ljudi“ onda ima moralnu obavezu da to „ispoštuje“.

Dok svoje samoproklamovano rodoljublje dverjani aktivno iskazuju, odnedavno i putem inicijative za ukidanje AP Vojvodine i podvajanja iste, konsekventno tome su na planu „slobode“ (termin kojim se ?esto frljaju) zakazali. Ekonomski faktor svakako nije odgovaraju?i ukazatelj na „nužnost“ ukidanja Ustavom garantovane autonomije, te se licemerje dverjanske politike kristališe. Jasno je da se radi o samovolji i nametanju ideologije ?ija je klju?na, polazna ta?ka – nacionalni egoizam, koji ne trpi druga?ije identitete.

Dveri su veoma „produhovljen pokret“ – tvrde „intelektualci“ podržavaoci pomenutih antivojvo?anskih aktivista. Pre bi se moglo re?i da su jedan podmukli pokret – koji funkcioniše po principu: „zavadi pa vladaj“. Javno plasiranje ideje o ukidanju AP Vojvodine, imao je za njih povoljan i o?ekivan ishod, kada se oglasio autonomaški politi?ki i gra?anski blok. Nakon o?ekivanih javnih reakcija, Dveri su kona?no imali u koga da upru prstom i „dokažu“ separatisti?ke namere autonomaša, pritom sebi obezbedivši dovoljno politi?kog prostora za ono što ?e uslediti u vidu desni?arskih javnih okupljanja, tribina i obra?anja javnosti, sa „mozgoprala?kim“ namerama za oja?ene gra?ane na temu odbrane Kosova i ukidanja Vojvodine.

Vreme je da se Vojvodina probudi i odbrani svoje pravo na slobodu!

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!