Nomofobija ili strah od gubitka mobilnog telefona

09 Apr 2012

U istraživanju sprovedenom u Velikoj Britaniji gde se termin "nomofobija" pojavio 2008, 66 odsto ispitanika je izjavilo da je "veoma prestrašeno" na pomisao da izgubi mobilni telefon.

Ako se ose?ate prestrašeno na pomisao da izgubite mobilni telefon ili barem da provedete jedan dan bez njega onda najverovatnije patite od “nomofobije” što je skra?enica od “no mobil phobia” koja pre svega poga?a zavisnike od društvenih mreža na internetu.

U istraživanju sprovedenom u Velikoj Britaniji gde se termin “nomofobija” pojavio 2008, 66 odsto ispitanika je izjavilo da je “veoma prestrašeno” na pomisao da izgubi mobilni telefon.

Taj postotak naglo raste kod mladih izme?u 18 do 24 godine i iznosi 76 odsto. Me?u ispitanicima, njih 40 odsto navodi da poseduje dva mobilna telefona.

“Ovaj fenomen je posebno proširio nakon dolaska smartfona i ponuda sa neograni?enim minutima (za razgovor). Od sada svako ima pristup ogromnom broju usluga: Gde se nalazim? Ima li neki restoran u blizini? kupujem kartu za voz ove nedelje i planiram ve?ernji izlazak i tako dalje”, objasnio je stru?njak za nove tehnologije u agenciji FaDa Damijen Duani.

“Do pre koju godinu, SMS poruke su ve? bile jedan oblik nomofobije. ?ak se govorilo o ‘prst-generaciji’ kojom su se opisivali mladi koji neprekidno kucaju poruke. Onda se pojavila mogu?nost da preko smartfona koristite internet – to vam je kao SMS puta 10.000”, tvrdi Duani.

“Razumljivo je što su ljudi toliko privrženi svom smartfonu jer im se ?itav život nalazi u njemu i ako ga izgube ili se pokvari ose?aju se odse?enim od sveta”, kaže pisac Fil Marso.

On ve? desetak godina organizuje Svetske dane bez mobilnog koji se održavaju od 6. do 8. februara svake godine.

Duani tvrdi da je sve ve?i broj vidova zavisnosti me?u kojima su na primer sindrom “uvek sam na vezi” i “stalno proveravam telefon za svaki slu?aj”.

“Živimo u automatizovanom svetu gde se odjednom radi više stvari. Mnogi ljudi misle da ako nisu priklju?eni da ?e nešto važno da propuste. A kad se to desi i oni nisu bili u prilici da odmah reaguju onda po?inju da razvijaju razne vrste nervoze i straha”, kaže Duani.

Pisac Marso smatra da mobilni telefon ubija maštu i spontanost. Više ne možete da šetkate ulicama i slu?ajno otkrijete simpati?an restoran, sad vam sve to nude aplikacije na mobilnom telefonu i na vama je da samo direktno odete u restoran. To ubija spontanost, kaže Marso.

(Beta-AFP)

Podelite ovu stranicu!