Noćne patrole u selu pored Kikinde

14 Feb 2013

"Kada je broj krađa u selu dostigao prosek od nedeljno tri krađe, svima je prekipelo"

Su?eni sa sve u?estalijim kra?ama iz seoskih doma?instava, žitelji naselja Sajan u kikindskoj opštini odlu?ili su da se samoorganizuju i uvedu no?ne gra?anske patrole. Prema njihovim re?ima, ovo selo sa nevelikim brpojem žitelja koji su pretežno ma?arske nacionalnosti, prostire se na velikoj površini, najduža ulica ima pet kilometara, a najkra?a 700 metara, velike su oku?nice i ekonomska dvorišta u koja je relativno jednostavno prodreti, a kradljivci nisu bili izbirljivi i gotovo da nema šta nisu krali – od kokoški, preko alata, do delova poljoprivrednih mašina.

– Kada je broj kra?a u selu dostigao prosek od nedeljno tri kra?e, svima je prekipelo i odlu?ili smo da ?emo ovome stati na kraj. Pripadamo Kikindi, tamošnja policija povremeno pošalje patrolu i u Sajan, ali to nije moglo da obeshrabri kradljivce i zbog toga smo mi, meštani, organizovali no?ne patrole – kaže predsednik seoske mesne zajednice Kornel Apro. On je dodao da se radi o gra?anskoj patroli i da, mada zakon to zvani?no ne omogu?uje, nije zabranjeno šetati no?u u selu otvorenih o?iju i zapisivati sve „sumnjive“ registarske oznake koje nisu iz mesta.

Prema re?ima Aproa, radi se o tro?lanim no?nim patrolama meštana, a sa policijom se ?vrsto sara?uje, predata im se lista onih koji no?u patroliraju u straži. – Kupili smo baterijske lampe i fotografski aparat, kako bi mogli da fotografišemo sumnjiva viozila, ?lanovi patrole zapisuju podatke, a ako se posumnja da postoji krivi?no delo, odmah se zove kikindska policija, budu?i da samo službeni organ ima pravo na postupak, mi ne možemo da preduzimamo bilo kakve mere. Jedno jutro osvanulo je tako da je nestao jedan akumulator, policija je prelistala beleške no?ne patrole, potražili su sve osobe koje su prethodne no?i bile u selu i ?ije su registarske oznake na vozilima bile zabeležene. I me?u kradljivcima se proširila vest da je u Sajanu nemogu?e no?u slobodno zulum?ariti, a kao rezultat gra?anskog samoorganizovanja zna?ajno je opao broj kra?a i, umesto dve-tri nedeljno, sada ako bude i jedne kra?e mese?no u selu – naveo je Kornel Apro.

(Magyar Szo) 

Podelite ovu stranicu!