Nobelova nagrada za rušenje, gušenje i avionsku liniju

01 Jul 2016

“Vučić je sve učinio kako bi Srbiju doveo u najdirektniju vezu s rastućom velesilom, Kinom. S većinom zema…

“Vučić je sve učinio kako bi Srbiju doveo u najdirektniju vezu s rastućom velesilom, Kinom. S većinom zemalja nekadašnjeg Pokreta nesvrstanih obnovljena je saradnja. Uz stalnu komunikaciju sa SAD, s vodećom velesilom uspostavljen je takav odnos da se otvara stalna avio-linija Beograd-Njujork”, navodi sekretar Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika Miroljub Nestorović. SKANU je predlagač Aleksandra Vučića za Nobelovu nagradu za mir, kao što je SUBNOR 2000. bio predlagač Miloševića za istu tu nagradu. Milošević je nije dobio.