Njive zavadile zakupce

28 Mar 2008

VRBAS – Grupa poljoprivrednika iz Be?eja, Srbobrana, Vrbasa, Zmajeva i Kucure najavila je za slede?u nedelju o…

VRBAS – Grupa poljoprivrednika iz Be?eja, Srbobrana, Vrbasa, Zmajeva i Kucure najavila je za slede?u nedelju odlazak u Beograd i posetu kod Borisa Tadi?a, predsednika Srbije, kojem žele da, kako kaže Rafail Ruskovski, vlasnik ZZ „Zrno“ iz Kucure, ukažu na brojna kršenja zakona tokom licitacija državnog obradivog zemljišta, ali i izostanka licitacija, u atarima tih opština. Ruskovski kaže da je prilikom licitacija u opštini Vrbas, zakon prekršen od lokalne samouprave, policije, kao i ministra poljoprivrede.
– Na postupak licitacije u tri katastarske opštine u Vrbasu, Ministarstvu poljoprivrede podneto je gotovo 300 žalbi, jer je odre?en broj ljudi bio fizi?ki spre?en da u?e na licitacije iako smo ispunjavali sve propisane uslove za u?estvovanje u javnom nadmetanju. Smatramo da je u tome svoju ulogu imala i lokalna samouprava u Vrbasu, kao i policija koja nije reagovala na nasilno ponašanje pojedinaca – kaže Ruskovski. – Ministarstvo je do sada moralo da reaguje na žalbe i da poništi deo licitacija u Vrbasu koje su sprovedene u potpuno neregularnim uslovima. Rok za rešenje podnesenih žalbi od 60 dana istekao je ovih dana, a one su morale biti rešene po hitnom postupku upravo zbog agrotehni?kih rokova koji ne mogu da ?ekaju – rekao je Ruskovski.
– Predsedniku ?emo skrenuti pažnju i na druge sredine gde postoje veliki problemi sa državnom zemljom kao što je Ba?ka Palanka, Srbobran ili Be?ej gde država poseduje oko 12.000 hektara zemlje, a gde do sada nije održana nijedna licitacija. U našoj nameri, da razgovaramo sa Borisom Tadi?em, istraja?emo do kraja, makar zbog toga morali nekoliko dana da ?ekamo u Beogradu – kaže Ruskovski.
Me?utim, Igor Be?i?, zamenik predsednika opštine Vrbas, kaže da je tvrdnja Ruskovskog povodom licitacija u katastarskoj opštini Vrbas potpuna neistina, i da Rafail Ruskovski, Dragan Sre?kov, vlasnik ZZ „Žito“ iz Zmajeva i Relja Kurja?ki, OZZ „Zrno“ i OZZ „Ravno Selo“, nisu ispoštovali Zakon o poljoprivrednom zemljištu, kao ni pravni postupak.
– Pre nekoliko dana istekli su svi rokovi za dostavljanje garancija i neophodne papirologije za davanje državnog zemljišta u arendu, a oni to – kao ni prošle godine – nisu u?inili. Mi ve? sada imamo uslove da poništimo licitaciju gde su oni u?estvovali. O?igledno je da oni ne žele da poštuju pravnu državu, odluke opštine i Ministarstva poljoprivrede – kaže Be?i?. – Sa druge strane imamo više od dvesta malih poljoprivrednih proizvo?a?a koji su zakupili zemljište u ataru optšine Vrbas, a kojima je zakup državnih oranica jedan od osnovnih na?ina da prehrane porodice. Mala gazdinstva su i na ovoj, i na prethodnoj licitaciji u potpunosti poštovala Zakon o izdavanju državnog zemljišta u arendu, i na vreme su dostavili svu dokumentaciju, ovlaš?enja ili garancije, tako da je država sa njima zaklju?ila i potpisala ugovore – pominje Be?i?.
Prema njegovim re?ima, ovde se radi o nekolicini tajkuna koji su zakupili zemljište na teritoriji opštine Vrbas i koji žele da otmu i od malih poljoprivrednika još državnih njiva. Jer, kako kaže, oni nisu ispoštovali zakon i njive su zakupljivali sa tu?im li?nim kartama.
– Sre?kov je u ataru vrbaske opštine uzeo više od 300 hektara državnog obradivog zemljišta, a Ruskovski više od 100 hektara. Sada im ?ak ni to nije dovoljno ve? ho?e da uzmu i zemljište od malih poljoprivrednika koji su uzimali po deset, dvadeset i trideset hektara – kaže Be?i?. On naglašava da ?e lokalna samouprava preduzeti sve neophodne mere kako bi se mali poljoprivrednici zaštitili od tajkuna, i da država treba da stane na stranu malih gazdinstava koja se obra?ivanjem zemljišta bore za egzistenciju.

NELOGI?NOST
IMAJU?I u vidu da je u oglasu za licitaciju državnog obradivog zemljišta precizirano da jedno lice može da zakupi samo jednu parcelu, koje su u ataru opštine Vrbas bile podeljene na površine od 20 do 50 hektara, Be?i? se pita radi ?ega se žali nekolicina poljoprivrednika. Jer, kako kaže, oni nemaju nikakvog pravnog osnova, budu?i da su zakupili znatno ve?e koli?ine državnih oranica.

B. Baleti?, Ve?ernje Novosti

Podelite ovu stranicu!