Njilaš: Ministarstvo ne uplaćuje novac za polaganje ispita za licencu

21 Apr 2015

Godinama čekaju na polaganje ispita

Pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš ukazao je danas da zbog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije više od 200 nastavnika, vaspita?a i stru?nih saradnika u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u Vojvodini godinama ?eka na polaganje ispita za licencu.

Njilaš je na konferenciji za novinare istakao da neki od njih na polaganje tog ispita ?ekaju još od 2006. godine i pored toga što su molbe za polaganje stru?nih ispita uredno podnete, a novac blagovremeno upla?en na ra?un Ministarstva.

“Ministarstvo, nakon više godina neorganizovanja ispita, predmete prosle?uje Pokrajinskom sekretarijatu, ali ne i novac koji su vojvo?anske ustanove uplatile na ime troškova polaganja ispita za licence”, rekao je pokrajinski sekretar.

On je objasnio da je nadležnost organizovanja ispita za licence poverena Autonomnoj pokrajini Vojvodini 2009. godine, a da je realizacija po?ela 2011. godine.

“Upravo taj dug period od dve godine, bio je jedan od razloga zbog kog su se ustanove obra?ale direktno Ministarstvu, kao i ?injenica da su me?u predmetima koji su prosle?eni Pokrajinskom sekretarijatu bili i brojni zahtevi za polaganje ispita onih kandidata koji nastavu drže na nekom od  jezika nacinalnih manjina. Kako brojni dopisi, kojima Pokrajinski sekretarijat apeluje na Ministarstvo da uz nerešene predmete vrati i novac, kako bismo bili u mogu?nosti da organizujemo ispite, ostaju bez odgovora, Pokrajinska vlada odlu?uje da Pokrajinski sekretarijat organizuje ispite za licence i za to izdvaja novac iz budžetske rezerve”, rekao je Njilaš.

On je dodao i da je Pokrajinska vlada zadužila Pokrajinski sekretarijat za finansije da iz budžetske rezerve obezbedi 1,8 miliona dinara za isplatu naknade troškova ispitnih komisija,

Pokrajinski sekretar je ukazao da je licenca, odnosno dozvola za rad, jedan od uslova za obavljanje poslova prosvetnih radnika, te da je zakonom propisano da prosvetni radnici najduže dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa u ustanovi, mogu da obavljaju poslove nastavnika, vaspita?a i stru?nog saradnika bez licence.

“U 140 predmeta utvr?eno je da kandidati ispunjavaju uslove, te su na adrese 76 vojvo?anskih ustanova danas poslati ugovori o preuzimanju potraživanja, odnosno cesiji. Nakon toga, ispiti za ove kandidate ?e biti organizovani u tri ispitna roka: u maju i septembru za osnovne i srednje škole i u junu za predškolske ustanove”, rekao je Njilaš.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!