Njilaš: Manjinska prava se često ne ostvaruju u praksi

13 Oct 2015

Problemi u proporcionalnoj zastupljenosti nacionalnih manjina u javnim službama i u pravosuđu, kao i u obrazovanju na maternjem jeziku

Pokrajinski sekretar za nacionalne manjine Mihalj Njilaš izjavio je da propisi u Srbiji garantuju manjinska prava po najvišim evropskim standardima, ali je dodao da se u praksi mnoga od tih prava ne ostvaruju ili je njihovo ostvarivanje otežano.

Njilaš je u razgovoru sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Jankovi? rekao da postoje problemi u proporcionalnoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnim službama i u pravosu?u, kao i u slu?aju obrazovanja na maternjem jeziku, preneo je Biro za informisanje Pokrajinske vlade.

Prema njegovim re?ima, pregovara?ko poglavlje 23 u pregovorima sa EU je dobra prilika da se Srbija pozabavi ostvarivanjem i unapre?ivanjem garantovanih prava.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!