Nijedan Hrvat se nije vratio u Srem

02 Sep 2011

Iz Srema je u prvoj polovini devedesetih godina proterano više od 20.000 Hrvata. Za to proterivanje do dana današnjeg niko u Srbiji nije odgovarao

“U tih pet godina proterano je 99 odsto Hrvata. Od 1.800 Hrvata i 500 porodica, ostalo je samo osam porodica sa 20 i nešto ?lanova. Sve je po?elo, i to je dobro poznata pri?a, sa ne?uvenim zlostavljanjem Jedinice za specijalne namene MUP-a Srbije. Svako ve?e je nas nekoliko odvo?eno…”, svedo?i za Radio Doj?e vele Milan Cindri?, Hrvat koji je po?etkom devedesetih godina proteran iz sela Kukujevci  kod Šida, u Sremu, zajedno sa još oko 20.000 Hrvata, koji su pod pritiskom “crvenih beretki” i paravojnih formacija morali da menjaju imovinu sa Srbima iz Hrvatske i napuste svoje ku?e.

Selo Kukujevci i gradi? Šid, kao i predstavnike hrvatske nacionalne zajednice i Rimokatoli?ke crkve posetio je danas predsednik Hrvatske Ivo Josipovi?. Josipovi?, koji je prvi predsednik Hrvatske koji je posetio sremske Hrvate u Vojvodini, rekao je da je svestan da se u Srem do dana današnjeg nije vratio nijedan proterani Hrvat:

“Vrlo malo je bilo povratka. Pitanje povratka je vrlo kompleksno pitanje, i u druge krajeve bivše Jugoslavije ljudi se veoma malo vra?aju. Ono što je važno je da ljudi imaju slobodan izbor i mogu?nost za povratak. Zadatak je vlada Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine da ljudima omogu?e povratak, a njihov je slobodan izbor da li ?e se vratiti ili ne.”

Da se nijedan Hrvat nije vratio u Srem nakon što je proteran svedo?i i predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Petar Kunti?:

“Imali smo pokušaje nekoliko porodica da se vrate u Bešku, me?utim bio je problem sa dobijanjem li?ne karte u Srbiji. Taj problem je rešen, me?utim, posle izvesnog vremena i oni su se vratili nazad u Hrvatsku…”

Milan Cindri? kaže da danas živi u okolini Virovitice i da se ne?e vratiti u Kukujevce:

“Jednostavno, ja se ovde vratim samo na groblje i eventualno jednom-dva puta godišnje kada se okupe Kukujev?ani na crkvenim praznicima. Mi se nemamo gde ljudi vratiti, nemamo mi više ni?ega, naša jedina mesta su groblja i crkva.”

Za proterivanje Hrvata iz Srema pred Haškim tribunalom sudi se lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju.  U Srbiji nikada nije su?eno odgovornima za etni?ko ?iš?enje Hrvata iz Srema, niti za ubistva sedam ljudi iz Kukujevaca, od kojih je šest masakrirano. Crkva u Kukujevcima, jedna od najstarijih rimokatoli?kih crkava u Vojvodini, posle 1995. godine je jedno vreme služila kao pilana. Ona je i danas u devastiranom stanju, ali se po?elo raditi na njenoj obnovi.

Ivo Josipovi? je poru?io da se zlo?ini iz prošlosti ne smeju zaboraviti i da zato   postoje sudovi, dok je na politi?arima da grade mostove prijateljstva.

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!