Nevidljivi ljudi u Srbiji rade besplatno

24 Dec 2013

Najčešće reč o visoko obrazovanim mladim ljudima koji rade na jednostavnim poslovima

Novinarka Tanja Jakobi izjavila je danas da u Srbiji postoje “nevidljivi ljudi” koji rade potpuno besplatno, a da pri tome kompanije ne krše zakone. Prema njenim rečima, među takvim kompanijama ima i onih najvećih.

Tanja Jakobi je navela da je najčešće reč o visoko obrazovanim mladim ljudima koji rade na jednostavnim poslovima, s kojih izlaze dodatno frustrirani i da među njima ima i dosta studenata koji su pri kraju studija.

Sociolog Miroslav Ružica rekao je da milioni ljudi danas u svetu rade na povremenim, privremenim i loše plaćenim poslovima, s vrlo neizvesnim ugovorima i sa stalnom pretnjom gubitka posla, a ta nova klasa ljudi se zove prekarijat, koja je veoma prisutan i u Srbiji.

“Kod nas se to pretvara u grotesku, u nešto mnogo tragičnije i ozbiljnije. U ovako siromašnom društvu javlja se gnev, javlja se frustracija i onda nema dijaloga”, rekao je Ružica.

Okrugli sto “Od proletarijata do prekarijata” organizovala je Vojvođanska politikološka asocijacija uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i zapošljavanje.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!