Neprihvatljiva religija

16 Sep 2016

“Kada je reč o pitanju izbeglica, onda govorimo i o pojavljivanju jedne potpuno strane religije i kulture, koj…

“Kada je reč o pitanju izbeglica, onda govorimo i o pojavljivanju jedne potpuno strane religije i kulture, koja je za nas hrišćane neprihvatljiva”, reče na tribini SVM župnik iz Kelebije i član Izvršnog odbora Mađarskog nacionalnog saveta Čaba Paško.

Podelite ovu stranicu!