Neophodna regionalna saradnja o pitanju sukoba interesa

28 Nov 2008

Predsednik

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je danas da sukob interesa ne poznaje granice i da je zbog toga neophodno uspostaviti regionalnu saradnju u cilju efikasnijeg rada i boljih rezultata.
Egereši je na prijemu za predstavnike Republi?kog odbora za rešavanje o sukobu interesa i ?lanove Komisije za utvr?ivanje konflikta interesa Crne Gore, rekao da je pitanje rešavanja sukoba interesa od klju?nog zna?aja kako za Srbiju, tako i za Crnu Goru, saopšteno je iz Egerešijevog kabineta.
“Skupština Vojvodinine i njeni funkcioneri i poslanici poštuju zakon o spre?avanju sukoba interesa, ali isto tako smatram da je neophodna edukacija funkcionera svih institucija o ovoj oblasti, kao što je neophodna i saradnja zemalja iz regiona jer se svi suo?avamo sa veoma sli?nim problemima”, istakao je Egereši.
Predsednik Republi?kog odbora za rešavanje sukoba interesa Slobodan Beljanski rekao je da je pokrajinska administracija pokazala spremnost za prevenciju sukoba interesa, kao i da je uvek uvažavala mišljenje republi?kog odbora po ovom pitanju.
Beljanski je kazao da je donet zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, koja bi trebalo da po?ne sa radom od januara 2010. godine.
Agencija predvi?a mogu?nost decentralizacije, što je veoma zna?ajno za Vojvodinu po pitanju suzbijanja sukoba interesa, naveo je Beljanski.
Predsednik Komisije za utvr?ivanje konflikta interesa Crne Gore Slobodan Lekovi? rekao je da je u planu pokretanje inicijative za osnivanje asocijacije zemalja zapadnog Balkana koje ?e se zajedni?ki baviti pitanjem sukoba interesa.
Prema njegovim re?ima, kao model za rešavanje ovog problema moglo bi da posluži iskustvo evropskih zemalja, jer balkanske zemlje imaju institucije koje se bave rešavanjem sukoba interesa svega nekoliko godina.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!